Korespondence s úřady

Zdeněk Jemelík, Vizitka místopředsedy Krajského soudu v Brně

Dnes v 18:45:52 byl z Krajského soudu v Brně odeslán do datové schránky spolku Chamurappi z.s. dopis místopředsedy soudu JUDr.
Aleše Flídra. Stáhl jsem jej v 21:19:29. Nepochopil jsem, proč mi pan místopředseda píše. Nikdy jsem ho neoslovil a nemám to ani do
budoucna v úmyslu. Není kárným žalobcem, takže není důvod, aby se vyjadřoval k mým kárným podnětům. Protože se jako předseda
stížnostního senátu Krajského soudu v Brně aktivně podílel na znojemském justičním zločinu, pokoušel jsem se o jeho kárné stíhání. Je
mi o něm známo, že se důsledně zastává soudců, kteří nedodržují procesní lhůty (více než rok na sepsání písemného vyhotovení rozsudku
je podle něj v normě). Dále jsem o něm slyšel, že byl skutečně horlivým členem KSČ. Z různých jeho projevů usuzuji, že by mohl posloužit jako důkaz správnosti názoru Ústavního soudu, který v odůvodnění ústavního nálezu č.j. I. ÚS 517/10 z 15.11.2010 připustil, že ovlivnění
komunistickou indoktrinací může být zátěží pro myšlení soudce demokratického právního státu.
 

Omluva předsedy Krajského soudu v Brně předsedovi Chamurappi z.s.

Předseda Krajského soudu v Brně se omluvil předsedovi spolku Chamurappi z.s. za urážlivý dopis místopředsedy Krajského soudu v Brně JUDr. Aleše Flídra.