Píší o nás

Exprezident Václav Klaus oslovil předsedu Chamurappi. z.s.

Klaus

Dne 26.11.2018 exprezident Václav Klaus zaslal prostřednictvím své asistentky předsedovi Chamurappi z.s. k posouzení listiny, týkající se jisté trestní kauzy.

Klaus

Sledované kauzy

Rozsudek KS Brno - pobočka Zlín z 29.3.2018

06.07.2018 | Zdeněk Jemelík

Svorníkem konstrukce obvinění je nepravdivé trvzení, že ods. PhDr. Jaroslav Novotný uložil do paměti počítače dopis, jímž Pavel Buráň nabízel urovnání sporu, dříve, než mu jej pošta doručila. 

Zdeněk Jemelík, Ústavní soud ke kauze Shahrama Zadeha

05.05.2018 | Zdeněk Jemelík

Dne 4. května 2018 vyhlásil Ústavní soud ústavní nález z 24. dubna 2018 k ústavní stížnosti obž. Shahrama Abdullaha Zadeha, která je od r.2014 v pořadí již sedmá, vztahující se k uvalení vazby na něj. Ústavní soud ji zčásti zamítl, zčásti odmítl. Jeho rozhodnutí nevyvolalo senzaci, novinářské zprávy o jednání byly vesměs věcné. Novináři ale nevěnovali pozornost upozornění soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové, že soud se nezabýval důvody trestního stíhání stěžovatele ba ani věcnými důvody vazebního rozhodnutí, neboť stížnost se týkala pouze procesních záležitostí. To je informace velmi důležitá pro občany, kteří nemají zájem zabývat se právními zákruty rozhodnutí, nicméně zprávě přizpůsobují své postoje ke kauze a obžalovanému.

Nevyhovění ústavní stížnosti není důvodem ke škodolibosti: vyhovění by nejspíš nemělo za následek okamžité propuštění na svobodu.

Zdeněk Jemelík, Kauza Zadeh: Nová obžaloba - část 11

04.05.2018 | Zdeněk Jemelík

Pokračování hlavního líčení v trestní věci obž. Shahrama Abdullaha Zadeha (dále jen SAZ) & spol. u senátu Městského soudu v Brně předsedy Michala Kabelíka ve dnech 2. a 3. května 2018 bylo zasvěceno přehrávání odposlechů a čtení listinných důkazů. Je to dění nepříliš zábavné, které účastníci částečně přežívají souběžným využitím času k jiným činnostem: k psaní na notebooku, šeptanými rozhovory se sousedy, podřimováním nebo i flirtováním.

Na začátku jednání z obžalovaných byli přítomni pouze SAZ a „právník Ondra“- Ondřej Kučera. SAZ ale požádal o povolení neúčasti a následujícího dne se již nezúčastnil ani jeho spoluobžalovaný a také houf advokátů se zmenšil. Nicméně SAZ před návratem do cely pronesl prohlášení, v němž si trpce stěžoval na příkoří, jichž se mu ze strany soudu dostává.

Vrchní soud v Olomouci - protokol z veřejného zasedání 17.1.2018 ve věci č.j. 5 To 56/2016

23.03.2018 | Zdeněk Jemelík

Dne 17.1.2018 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání odsouzených proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2016 č.j.5 To 56/2016.

Protokol ke stažení je v příloze.