Píší o nás

Exprezident Václav Klaus oslovil předsedu Chamurappi. z.s.

Klaus

Dne 26.11.2018 exprezident Václav Klaus zaslal prostřednictvím své asistentky předsedovi Chamurappi z.s. k posouzení listiny, týkající se jisté trestní kauzy.

Klaus

Deník 12.7.2021 Rozhovor

Rozhovor vyšel na Deníku 21.7.2021

Sledované kauzy

Lebánci

Nejvyšší soud ČR 16.12.2021 zamítnutí návrhu na vyloučení senátu VS pro podjatost

07.07.2022 | Zdeněk Jemelík

Odvolatelé se dožadovali, aby se senát JUDr. Martiny Kouřilové vyloučil pro podjatost z řízení, protože již dříve rozhodoval v jejich neprospěch v řízení o vyloučení předsedkyně JUDr. Ivety Šperlichové pro podjatost.

Lebánci

Vrchní soud Olomouc, usnesení z 24.-25.8.2021

07.07.2022 | Zdeněk Jemelík

Ač s tím předseda senátu JUDr.Jiří Dufek možná nepočítal, část odsouzených se proti jeho rozsudku odvolala.

Kalous

Trest za pokus o podvod na Novotných

07.03.2022 | Zdeněk Jemelík

Obžalovaní Novotní se stali cílem projevu hyenismu podvodníků, kteří se rozhodli využít jejich nesnází k snadnému zbohatnutí. Nabídli obž. Jaroslavu Novotnému zařízení zprošťujícího rozsudku za úhradu 25 milionů Kč, z nichž část měla posloužit na úplatky pro soudce a státní zástupce. Hlavní osobou byl Patrik Kalous, známá figurka ze zlínského polosvěta.

Byly důvodné obavy, že se může jednat o provokaci: vyjednávání obž. Novotného o podrobnostech operace by se dalo vyložit jako příprava na podplácení, tedy příprava trestného činu, v případě vyplacení nějakých peněz i jako pokus o podvod.

Novotní

Zprošťující rozsudek z 16.2.2022

07.03.2022 | Zdeněk Jemelík

Po „výprasku“ od Vrchního soudu z 30.prosince 2021 kauza manželů Novotných zůstala senátu zlínské pobočky Krajského soudu Brno předsedy Radomíra Koudely. Pokyn na projednání ve změněném složení senátu soud vyřešil dosazením nové přísedící náhradou za Karla Jarcovjáka, který resignoval kvůli součinnosti s pachateli závažné trestné činnosti.