Novotni & spol. - Úvod z r.2018

Koliba

Věkově poněkud starší Jaroslav Novotný se rozhodl, že chce skončit s podnikáním a jeho společník koupil jeho podíl ve firmě. Část ceny zaplatil jednorázově, zbytek měl splácet. Časem ale usoudil, že díky zásahům státu se hodnota firmy výrazně snížila, a přestal splácet. Došlo k obchodně právnímu sporu, který patrně hned tak neskončí. Podle prohlášení jeho zmocněnce před soudem jeho dluh vůči panu obžalovanému dosáhl částky 774 milionů Kč.

Na pozadí obchodněprávních sporů se odehrává bizarní příběh, jenž Krajské státní zastupitelství v Brně hodnotí jako pokus o vydírání Pavla Buráně jeho bývalým společníkem. Pavel Buráň se dostavil 8.10.2014 v časných ranních hodinách lehce podnapilý na policejní služebnu ve Zlíně ( místu bydliště nejbližší byla služebna PČR v Uherském Hradišti), kde oznámil, že jej Jaroslav Novotný včera vydíral s použitím násilí. Ukazoval škrábance na těle, které měly být důkazem o násilí, na něm páchaném. Vyprávěl, že se vydal po 18. hod. ze své kanceláře autem na cestu domů. Na silnici jej předjelo neoznačené auto, jehož posádka mu dala rozsvícením nápisu „Stop! Policie“ příkaz k zastavení. Z něj vystoupili tři muži v černých policejních kombinézách. Požadovali po něm doklady a nakonec vnikli do auta. Mluvili mezi sebou nějakým východoslovanským jazykem, nejspíš ukrajinsky (později se o nich vyjadřoval jako o Ukrajincích, nebo o „Rusácích“) . Jeden z nich ho ze zadu škrtil ocelovým drátem. Nakonec mu nasadili kápi a jeho vlastním vozem jej zavezli do domu obžalovaných Novotných. Zde jej přinutili pod hrozbou zastřelení pistolí, přiloženou k hlavě, a injekční stříkačky s neznámou kapalinou, s jehlou přiloženou ke krku, k podpisu listin, jimiž se měl zavázat k zrychlenému splacení pohledávky pana obžalovaného. Poté únosci zmizeli a do místnosti se dostavil advokát, který provedl ověření pravosti podpisů. Po jeho odchodu zdánlivě usmíření společníci oslavili podepsání listin popíjením tvrdého alkoholu v nadměrném množství. Podle výpovědi pana obžalovaného se Pavel Buráň opil tak, že před domem zvracel a dvakrát upadl do okrasných keřů. Spoluobžalovaná manželka Jaroslava Novotného pak odvezla Pavla Buráně jeho autem domů.

Před příjezdem Pavla Buráně do domu obžalovaných přišly na mobil obž. Jaroslava Novotného dvě SMS z mobilního telefonu pana poškozeného, psané v místním dialektu, odeslané z Uherského Hradiště z blízkosti jeho kanceláře . Při příchodu do domu měl mobilní telefon u sebe.

Po policejním vyšetřování se věc dostala k soudu. Překvapením bylo obžalování tří údajných únosců. Nejde o Ukrajince. Dva jsou občané Slovenské republiky, jeden Rus s povolením k trvalému pobytu ve Slovenské republice. Je nápadný nepoměr jejich fyzických konstitucí a postavy Pavla Buráně: pan poškozený měří 198 cm a váží cca 150 kg. „Únosci“ jsou spíše drobných postav.

Všichni obžalovaní vinu popírají. „Únosci“ se neznají mezi sebou a údajně neznají obžalované Novotné, ani poškozeného Pavla Buráně. Dosud není známo, jakými cestami se PČR, resp. spolupracující Policie Slovenské Republiky k nim dopracovala. Výjimkou je ruský „únosce“ . K němu ji přivedly kamerové záznamy z kritického dne, na nichž byl zaznamenán pohyb jeho automobilu v Uherském Hradišti. Pan obžalovaný ale dokazuje záznamy v pasu, že se v té době nacházel na Ukrajině a s autem jezdil známý jeho otce, který si je vypůjčil. Oba obžalovaní Slováci rovněž popírají, že by v uvedený den mohli být v Uherském Hradišti a dokazují to různými doklady a také svědectvím příbuzných a přátel. Ve svědeckých výpovědích je několik málo drobných rozporů, jež dle mého laického úsudku jsou přiměřené časovému odstupu. Až na posledních stáních svědci-policisté uvedli jméno údajného spolupracovníka PČR na Slovensku, jenž měl najmout jednoho z „únosců“ pro tuto práci. Tento člověk se nepochybně podílel na přípravě trestného činu. Byl sice slyšen jako svědek v přípravném řízení, ale nebyl obžalován, ani předveden jako svědek před soud.

Pan poškozený „únosce“ poznává. Bezprostředně po „únosu“ tvrdil, že by je nemohl poznat. Ale čím více času uteklo od události, tím více si je jist jejich totožností.

Žalobce předvedl několik svědků, kteří měli prokázat, že skutečně došlo k události na silnici za Uherským Hradištěm, kterou popisuje pan poškozený. Jejich výpovědi jsou ale rozporné.

Znalci z oboru zdravotnictví se neshodují v názoru, zda stopy na těle pana poškozeného prokazují spáchané násilí.

Dokazování se schyluje ke konci. Předseda senátu upozornil strany řízení, že dne 23.února 2018 možná prohlásí dokazování za ukončené a vyzve k závěrečným řečem.

Až na to, že předseda senátu nepřímo přiměl nemocnou obžalovanou Jarmilu Novotnou, aby souhlasila se zkrácením pracovní neschopnosti, bylo řízení až dosud vedeno korektně. Navzdory hrozícím vysokým trestům v soudní síni panovala pohodová atmosféra. Předseda senátu vedl výslechy přímo virtuózně, i když se zřejmě řídil jedenáctým přikázáním „mne neoblafneš“ a někdy tísnil vyslýchané nepříjemnými otázkami „na tělo“.

Přílohy :

1/ Obžaloba

2/ Záznam rozhovoru svědka J.K. s panem poškozeným (důkaz, provedený při hlavním líčení)

 

Soubory ke stažení