Novotní & spol.

Novotni & spol. - Úvod z r.2018

Koliba

U Krajského soudu Brno – pobočka Zlín probíhá před senátem JUDr. Radomíra Koudely pod sp.zn. 61 T 5/2017 kuriózní kauza. Střetli se v ní jako protivníci bývalý společníci ve firmě, oceněné na 1 mlrd. Kč, a to Pavel Buráň jako poškozený a Jaroslav Novotný jako hlavní obžalovaný, s ním jeho manželka, dva občané Slovenské republiky a Rus s povolením k trvalému pobytu ve Slovenské republice.

Pavel Buráň pokračuje v podnikání. Je významným investorem a zaměstnavatelem nejméně dvou manželek vlivných mužů. Manželé Novotní jsou vysokoškolští pedagogičtí pracovníci.

Obžaloba KSZ Brno 6.6.2017

Obžaloba KSZ Brno 6.6.2017

Obžaloba připomíná scénář špatného krimi filmu:tři "zakuklenci" středních postav unesou multimilionového dlužníka obří postavy do vily multimilionového věřitele, kde ho ohrožují pistolí u hlavy a injekční stříkažkou s neznámou kapalinou a tím ho donutí, aby podepsal pro sebe nevýhodné smlouvy.

Rozsudek KS Brno - pobočka Zlín z 29.3.2018

rozsudek

Svorníkem konstrukce obvinění je nepravdivé trvzení, že ods. PhDr. Jaroslav Novotný uložil do paměti počítače dopis, jímž Pavel Buráň nabízel urovnání sporu, dříve, než mu jej pošta doručila. 

Usnesení VS Olomouc 28.5.2019

Usnesení VS Olomouc 28.5.2019

Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek zlínské pobočky Krajského soudu v Brně a vrátil mu věc k odstranění nedostatků.

Anonymizované usnesení se nachází v příloze.

Zdeněk Jemelík, Šup s věřitelem do vězení ! Rozsudek ze 17.12.2019 a komentář

Novotni

V článcích „Hororový“ rozsudek z 19. prosince 2019 a Únos bez únosců, vydírání bez vyděračů z 18.1.2020 jsem věnoval pozornost druhému prvostupňovému rozsudku z řízení u zlínské pobočky Krajského soudu v Brně ve věci vydírání dlužníka věřitelem s pomocí najatých „zakuklenců“. Pro oživení paměti případných čtenářů připomínám, že pan odsouzený marně vymáhá na panu poškozeném splacení dluhu v řádu stamilionů Kč, který dlužník v zásadě nepopírá.

Právě se mi podařilo vystavit na internetových stránkách spolku Chamurappi z.s. anonymizovanou kopii rozsudku. V této souvislosti jsem shledal příhodným přičinit k již zveřejněným úvahám ještě několik poznámek.

Novotní jako poškození v souběžném trestním řízení

Novotní jako poškození v souběžném trestním řízení

Souběžně s trestním řízením soudním proti manželům Novotným probíhá trestní stíhání proti osobám, jež nabídly obž. Jaroslavu Novotnému, že za velkou finanční částku zařídí zprošťující rozsudek. Policie o tom vydala zprávu 14.2.2020 a současně uvalila na případ informační embargo.V tomto řízení mají Novotní postavení poškozených.