Svoboda pro chráněnce spolku Chamurappi z.s.

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

=================================================

 


VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT

ZPRÁVA SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. VEŘEJNOSTI

 

Okresní soud v Karlových Varech při veřejném zasedání senátu předsedkyně JUDr. Jaroslavy Krůškové ve věznici Ostrov n.O.
 

vyhověl dne 8.února 2019 návrhu spolku Chamurappi z.s.

 

a propustil podmíněně z výkonu trestu odnětí svobody 22letého Jana Kováče, jemuž současně uložil zkušební lhůtu v trvání šesti let, přikázal mu podrobit se dohledu Probační a mediační služby, uhradit způsobenou škodu a zdržet se požívání psychotropních látek. Soud přijal nabídku společenské záruky spolku Chamurappi z.s. za řádné chování pana odsouzeného v životě na svobodě.

Spolek Chamurappi z.s. děkuje touto cestou senátu, státnímu zástupci a vedení věznice za vstřícnost.

 

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Tel.+420-606410226,+420-776651095 ICQ 245-583-151 skype: JemelikZdenek

E-mail: jemelikzdenek@chamurappi.eu; jemelikzdenek@gmail.com

08.02.2019 | Zdeněk Jemelík

SVOBODA PRO CHRÁNĚNCE SPOLKU CHAMURAPPI Z.S.