Lebánci

Nejvyšší soud ČR 16.12.2021 zamítnutí návrhu na vyloučení senátu VS pro podjatost

Lebánci

Odvolatelé se dožadovali, aby se senát JUDr. Martiny Kouřilové vyloučil pro podjatost z řízení, protože již dříve rozhodoval v jejich neprospěch v řízení o vyloučení předsedkyně JUDr. Ivety Šperlichové pro podjatost.

Vrchní soud Olomouc, usnesení z 24.-25.8.2021

Lebánci

Ač s tím předseda senátu JUDr.Jiří Dufek možná nepočítal, část odsouzených se proti jeho rozsudku odvolala.

Krajský soud Brno-pobočka Zlín - kauza Lebánci - rozsudek z 2.10.2020

Lebánci

Rozsudkem ze 2.10.2020 byli zproštěni obž. Jan Šulyok a Jozef Kajaba, všichni ostatní odsouzeni k podmíněným trestům.

Celnici u překladky tabáku

Celnici u překladky tabáku

Svérázným důkazem o účelovosti tohoto trestního řízení je zpráva Celní správy z 31.7.2013 o zásahu celníků ze dne 21.8.2012, kdy monitorovali na překladišti překládku 4 tun tabáku z vozidla neznámého dopravce na kamion obž. Jiřího Uhříka ml. Pořídili videodokumentaci. Celníci věděli o příjezdu kamionu předem, ale neztotožnili řidiče a nezajímali se, kdo přepravu objednal a zaplatili, ani kdo je majitelem tabáku. Zprávu vydali se značným zpožděním.

Rozsudek kárného soudu nad soudkyní Ivetou Šperlichovou

Rozsudek kárného soudu nad soudkyní Ivetou Šperlichovou

Soudkyně Iveta Šperlichová vyloučila do samostatného řízení také věc obž. Jana Šulyoka. Nedbajíc ústavního nálezu o její podjatosti odsoudila jej k podmíněnému trestu. Za to byla potrestána kárným soudem. Rozsudek na Janem Šulyokem byl zrušen a pan obžalovaný se vrátil do pelotonu obžalovaných.

 

Odebrání případu soudkyni Ivetě Šperlichové

Odebrání případu soudkyni Ivetě Šperlichové

V návaznosti na ústavní nález, jímž byla soudkyně Iveta Šperlichová shledána podjatou, Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudky, vydané jejím senátem a přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc znova projednal v jiném složení senátu. Případ byl přikázán senátu Jiřího Dufka.

 
Protože soudci nejsou v praxi za následky svých poklesků odpovědní, Iveta Šperlichová nebude hradit náklady zbytečného opakování procesu.

Ústavní nález 130818 Podjatost Šperlichová

Ústavní nález 130818 Podjatost Šperlichová

Zásluhou novináře LX.Veselého se na veřejnost dostala nelegální nahrávka monologu soudkyně Ivety Šperlichové, v které se mimo jiné vyjadřovala hanlivě o obhájcích z této kauzy, nešetříc vulgárními výrazy.Obžalované obecně označila za společenský odpad, který je třeba odklidit (do vězení ?). Už je nenechá mluvit, budou držet hubu. Mé pokusy vyvolat proti ní kárné řízení ztroskotaly, protože oslovení kární žalobci tvrdili, že nelegálně pořízený zvukový záznam by kárný soud jako důkaz odmítl.

KS Brno 211217 Sulyok Zastaveni

KS Brno 211217 Sulyok Zastaveni

Soudkyně Iveta Šperlichova zastavila usnesením trestní stíhání obž.Romana Šulyoka pro neúčelnost:trest, který by mu mohla uložit, by byl zanedbatelný v poměru k trestům, uloženým v jiné kauze

KSbrnZlin 060217 Sulyok Vylouceni

KSbrnZlin 060217 Sulyok Vylouceni

Zatímco pro Krajský soud v Praze nebylo problémem zařídit eskortu ze Straubingu do Prahy, pro zlínskou pobočku KS Brno to bylo nemožné. Proto ho soudkyně Šperlichová vyloučila hned při prvním hlavním líčení. Po jeho přesunu do ČR nevyužila možnost na sloučení kauz, ale od té doby byl opakovaně předvolán do Zlína jako svědek obžaloby.

VS Praha 241017 Rozsudek Sulyok

VS Praha 241017 Rozsudek Sulyok

Tímto rozsudkem nabylo právní moc odsouzení obž.Romana Šulyoka Krajským soudem Praha rozsudkem ze dne 27.9.2016 k trestu odnětí svobody na 7,5 roku za vydírání bratrů Lebánkových, provedenému s použitím násilí a omezování na osobní svobodě. Náprava následků jeho jednání do jejich majetkových práv trvala u Okresního soudu ve Zlíně pět let.

KSbrnZlin180618RozsudekLebanci&spol

KSbrnZlin180618RozsudekLebanci&spol

Oproti obžalobě se rozsudek netýká bratrů Šulyokových, které soudkyně Iveta Šperlichová vyloučila do samostatného řízení. Vyloučení obž.Jana Šulyoka bylo po zásahu Ústavního soudu zrušeno a paní soudkyně se za rozhodování v jeho věci dostala před kárný soud. Stíhání obž. Romana Šulyoka bylo pro neúčelnost zastaveno (v jiných řízeních byl odsouzen na 2x 7,5 roku vězení).

KSZ Praha Obžaloba Šulyuok

Obžaloba kvůli vydírání bratrů Lebánkových

MSZ Praha Obžaloba 100615 Lebánci & spol.

Obžaloba Městského státního zastupitelství v Praze , mimořádně nedbale vypracovaná:do výpovědi obž. Jana Lebánka státní zástupkyně Iva Bicanová vložila část výpovědi obž. Romana Šulyoka z přípravného řízení.