Shahram Abdullah Zadeh

Shahram Abdullah Zadeh 1 – KS Brno sp.zn. 46T 5/2015 -senát Mgr. Aleše Novotného

saz

V tomto řízení stojí před soudem od března 2015 patnáct obžalovaných, mezi nimiž se na prvním místě uvádí Shahram Abdullah Zadeh (dále jen SAZ), český občan íránského původu. Obžalovaní č.2-5 jsou spolumajitelé a manažeři obchodních společností P.P.S. GmbH Wien a Eccoll Invest a.s. Brno. P.P.S. GmbH nakupovala v Německu a Slovinsku pohonné hmoty a dodávala je převážně společnosti Ecoll Invest a.s., která měla licenci oprávněného příjemce. Dalších 10 obžalovaných se staralo o odbyt dovezeného zboží. Jimi zásobované společnosti krátily DPH, pokud je vůbec zaplatily. Většinou šlo o firmy –„bílé koně“, které rychle mizely nebo přecházely na jiné majitele. Během 13 měsíců fungování tato síť způsobila dle obžaloby škodu ve výši 2,5 mlrd. Kč, z toho během vyšetřování 2,25 mlrd. Kč.

Shahram Abdullah Zadeh 2 – KS Brno sp.zn. 11Nt 201/2016 – senát Mgr. Martina Vrbíka

Bezprostředně po složení kauce a následném propuštění SAZ z vazby ho PČR zadržela na pokyn státního zástupce KSZ Brno Jiřího Kadlece ještě na dvoře věznice a dopravila jej do CPZ s cílem předvést jej před soud za účelem uvalení předběžné (časově neomezené) vazby. Senát předsedy Martina Vrbíka ale návrh KSZ dne 4. 2.2016 zamítl s tím, že pro uvalení předběžné vazby nejsou dány podmínky skutkové ani právní a navíc je pojistkou proti útěku i právě složená kauce.

 

Příloha: Usnesení KS Brno z 15.3.2016