Ing. Alena Vitásková

Dáma, která se nikdy nevzdává

Ing. Alena VitáskováIng. Alena Vitásková byla po dobu šesti let až do 31. července 2017 prakticky nejmocnější ženou ČR. Jako předsedkyně nezávislého Energetického regulačního úřadu disponovala velkou mocí. Od svého jmenování čelila nejrůznějším pokusům o vypuzení z funkce.Má mnoho nepřátel. Čelí dvěma trestním řízením soudním, z nichž v jednom byla nepravomocně odsouzena a stojí před odvolacím řízením.

 

Vrchní státní zastupitelství Olomouc 19.9.2013 Obžaloba Zemci,Vitásková & spol.

Obžaloba postavená na lži

Krajský soud Brno 22.2.2016 odsuzující rozsudek

Krajský soud Brno 22.2.2016 odsuzující rozsudek

Odsuzující rozsudek

Vrchní soud v Olomouci - protokol a rozsudek z veřejného zasedání 17.1.2018 ve věci č.j. 5 To 56/2016

Vrchní soud v Olomouci - protokol a rozsudek z veřejného zasedání 17.1.2018 ve věci č.j. 5 To 56/2016

Dne 17.1.2018 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání odsouzených proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2016 č.j.5 To 56/2016.

Protokol ke stažení je v příloze.

Konec pětiletých útrap

AV

Dne 17.1. 2018 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání devíti odsouzených a žalobce proti rozsudku ze dne 22.2.2016 z kauzy Krajského soudu v Brně sp.zn. 46T 7/2013, veřejnosti známé jako „kauza Vitásková“ podle obžalované Aleny Vitáskové, tehdy předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Ve skutečnosti Alena Vitásková a její podřízená Michaela Schneidrová byly žalobcem „přihozeny“ k osmi obžalovaným, zapleteným do vydání licencí na provoz fotovoltaických elektráren Saša Sun a Zdenek Sun o silvestrovské noci v r.2010. S tím obě dámy neměly nic společného, protože v uvedeném čase ještě netušily, že budou někdy pracovat v ERÚ.

Co dál po rozsudku Vrchního soudu v Olomouci

Vrchní soud v Olomouci zprostil obžaloby pouze Alenu Vitáskovou. Ostatním upravil tresty nahoru nebo dolů a uložil v širším rozsahu peněžité tresty. Odsouzení musí počítat s tím, že s rozsudkem obdrží příkazy k nástupu trestu. Ne-li všichni, pak jistě většina z nich půjde dále cestou mimořádných opravných prostředků, které ovšem v zásadě nemají odkladný účinek na příkaz k nástupu trestu.

Spolek Chamurappi z.s. se nějakým způsobem zapojí do úsilí o zmírnění osudu některých odsouzených.

Dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v neprospěch Aleny Vitáskové

Dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v neprospěch Aleny Vitáskové proti jejímu zproštění Vrchním soudem v Olomouci - v příloze

Nejvyšší soud ČR 11.12.2018 usnesení ve prospěch

Nejvyšší soud ČR 11.12.2018 usnesení ve prospěch

Věc Aleny Vitáskové a Michaely Schneidrové vrácena Krajskému soudu v Brně

Zprošťující rozsudek KS Brno 13.11.1019

Zprošťující rozsudek KS Brno 13.11.1019

Zprošťující rozsudek KS Brno 13.11.2019