Stanovy spolku CHAMURAPPI, zapsaný spolek

Stanovy spolku CHAMURAPPI, zapsaný spolek

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Název spolku: Chamurappi z.s.

Sídlo spolku: Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3 (AK JUDr. Vladimír Turek)

Čl. II.

Účel založení – činnost Spolku

Chamurappi, zapsaný spolek ( dále jen Spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů sloužící k naplňování jejich společného zájmu (§ 214 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“), jímž je ochrana základních práv občanů – účastníků trestního nebo přestupkového řízení podle zákona č. 2/1993 Sb. - Listiny základních práv a svobod v aktuálně platném znění (dále jen LZPS) a případně jejich podpora v řízení; v této souvislosti také případná pomoc orgánům činným v trestním řízení, směřující k ochraně výše zmíněných základních práv.