Píší o nás

Exprezident Václav Klaus oslovil předsedu Chamurappi. z.s.

Klaus

Dne 26.11.2018 exprezident Václav Klaus zaslal prostřednictvím své asistentky předsedovi Chamurappi z.s. k posouzení listiny, týkající se jisté trestní kauzy.

Klaus

Deník 12.7.2021 Rozhovor

Rozhovor vyšel na Deníku 21.7.2021

Ivan Černý: Škůdci v taláru

Takříkajíc dvojka vzpomínaných knih si na řadě příkladů bere konkrétně a jmenovitě na paškál domácí svět justice, který u většiny občanů republiky nepožívá přílišnou důvěru. Přináší dech beroucí svědectví o kauzách nebale souzených ba i o hanebnostech soudců a státních zástupců, kteří zneužívali svou moc ke škodě nevinných lidí, a o netečnosti politiků, kteří jim to vědomě trpěli. Namátkou jmenované kapitoly knihy naznačují, o co se konkrétně v publikaci Škůdci v taláru 2 jedná:

Netradiční postupy trestního řízení, Bezbrannost poškozených, Katarský princ jinak, Jak zničit nevítanou politickou stranu či Puč z 13. června 2013 nebo Hon na Alenu Vitáskovou a podnikatelský klan Zemků, Případy Shrama Zadeha či Zlínský horor, Jak zločinec dostal před trestní soud slušné lidi nebo závěrem O povedené dvojici zlínských soudců, (Ne)odpovědnost soudců a státních zástupců či Prohrané boje.

Obrovský kus poctivé investigativní práce

Není možné v pár řádcích, určených pro recenzi představované knihy, komentovat jednotlivé případy a nejrůznější soudcovské hanebnosti, způsobené nedbalostí, nebo dokonce úmyslně za jistým účelem v duchu pořekadla účel světí prostředky. O tom si konečně vážené p.t čtenářstvo zcela jistě vytvoří vlastní obrázek. Místo toho bude na místě ocitovat několik vybraných vět z předmluvy, které se zhostila sama Renata Veselá, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která konstatuje, že knihu Škůdci v taláru 2 považuje za velmi přínosnou, neboť je odrazem odvahy a snahy po nápravě možné nespravedlnosti.

Za přínos knihy Vesecká též považuje autorovo burcování ke zvýšení osobní odpovědnosti soudců za nekvalitní práci, k poukázání na nedostačující kontrolu, kárnou odpovědnost, vzdělávání či osobní nedostatky osob, působících v justici.

Jak jsme již shora naznačili, Zdeněk Jemelík si ve svých textech nebere servítky a nebojí se konkrétně popisovat dané události a jmenovat jednotlivé smutné hrdiny a viníky nejrůznějších přehmatů oněch příběhů. Autor tak činí, nesouce svou kůži na trh. Případných soudních pří po vyjití knihy se nebojí, možnosti fyzického násilí proti své osobě sice nepodceňuje, ale odmítá představu, že by snad k tomu vážně mohlo dojít.

Velmi zajímavá a potřebná je úvodní kapitola knihy Obhajoba laického pohledu, ve které po svém úvodu Zdeněk Jemelík uvádí do soudního světa nepříliš znalého čtenáře této problematiky, přičemž se zastává tzv. zdravého rozumu. A to v čase, kdy se na ministerstvu spravedlnosti rozhoduje o likvidaci mnoha desetiletí zavedené praxe a to existence tzv. soudců z lidu, kteří byli přítomni každému soudu po boku právnicky vzdělaných kolegů. Proč má být tato funkce člověka z lidu zrušena, dere se nám na jazyk otázka. Že by tento pojistný ventil spravedlnosti překážel?

Zdeněk Jemelík

Hlas lidu, hlas boží

Jak praví staré pořekadlo, názory občanů jsou nadevše plků politiků i provládních novinářů. Své o tom ví statistika veřejného mínění z jara roku 2022, která říká, že policii ČR důvěřuje 56 % obyvatel republiky, soudcovskému stavu 40 % , tisku 26% a politikům pouhých 17 % občanů naší republiky.

Seznamte se

Zdeněk Jemelík (nar. 7.7 1935) se již dvě desítky let věnuje sledování trestních procesů, u nichž je podezření, že nejsou férové. Svou pozornost věnoval kupříkladu od roku 2013 trestní kalvárii bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. V mnoha případech se ale zabývá soudními problémy lidí, které nikdo nezná a nepodporuje. Řadu let působil ve spolku Šalamoun, který měl za cíl podporu nezávislé justice v ČR, v listopadu 2017 založil spolek Chamurappi z.s, který se zabývá podporou nespravedlivě stíhaných obviněných, občas i podporou žadatelů o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Více na: www.chamurappi z.s
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivan-Cerny-Skudci-v-talaru-746093

Vyšlo 14.11.2023

 

 

Sledované kauzy

MS brn

Rozsudek o zákazu distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2

10.02.2024 | Zdeněk Jemelík

Krátce po nepravomocném zproštění Novotných obžaloby začal Pavel Buráň organizovat mediální kampaň, zpochybňující výsledek soudního řízení.

US

Usnesení Ústavního soudu -odmítnutí ústavní stížnosti Pavla Buráně

05.02.2024 | Zdeněk Jemelík

Ústavní soud odmítl usnesením z 27.6.2023 ústavní stížnost Pavla Buráně proti zproštění manželů Novotných.

Zákaz vydání

21.04.2023 | Zdeněk Jemelík

USNESENÍ č.j.112 C 59/2023-28

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Ondřejem Sekvardem, Ph.D., jako samosoudcem v právní věci žalobců: a) PhDr. Ing. Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., MBA, MSc., nar. 27. 1. 1954, a b) doc. PhDr. Jarmila Novotná, Ph.D., MBA, nar. 7. 2. 1962, oba bytem v Kunovicích, Osvobození 755, PSČ: 686 04, zastoupeni Mgr. Pavlem Kandalcem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Brně, Kounicova 685/20, PSČ: 602 00, proti žalovanému: INNOCENT Films Production, s. r. o., se sídlem v Brně, Nové sady 988/2, PSČ: 602 00, IČ: 096 94 447, o ochranu osobnosti, o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o :

Žalovanému se ukládá povinnost zdržet se vydání a distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2, ISBN 978-80-11-02323-2.

VS Ol

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 14.12.2022

21.02.2023 | Zdeněk Jemelík

Vrchní soud v Olomouci zamítl usnesením z 14.12.2022 odvolání státního zástupce Mgr. Petra Matouška proti zproštění Novotných obžaloby. Skončilo trápení, zahájené v říjnu r.2014.