Sledované kauzy

MS brn

Rozsudek o zákazu distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2

Krátce po nepravomocném zproštění Novotných obžaloby začal Pavel Buráň organizovat mediální kampaň, zpochybňující výsledek soudního řízení.

US

Usnesení Ústavního soudu -odmítnutí ústavní stížnosti Pavla Buráně

Ústavní soud odmítl usnesením z 27.6.2023 ústavní stížnost Pavla Buráně proti zproštění manželů Novotných.

Zákaz vydání

USNESENÍ č.j.112 C 59/2023-28

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Ondřejem Sekvardem, Ph.D., jako samosoudcem v právní věci žalobců: a) PhDr. Ing. Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., MBA, MSc., nar. 27. 1. 1954, a b) doc. PhDr. Jarmila Novotná, Ph.D., MBA, nar. 7. 2. 1962, oba bytem v Kunovicích, Osvobození 755, PSČ: 686 04, zastoupeni Mgr. Pavlem Kandalcem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Brně, Kounicova 685/20, PSČ: 602 00, proti žalovanému: INNOCENT Films Production, s. r. o., se sídlem v Brně, Nové sady 988/2, PSČ: 602 00, IČ: 096 94 447, o ochranu osobnosti, o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o :

Žalovanému se ukládá povinnost zdržet se vydání a distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2, ISBN 978-80-11-02323-2.

VS Ol

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 14.12.2022

Vrchní soud v Olomouci zamítl usnesením z 14.12.2022 odvolání státního zástupce Mgr. Petra Matouška proti zproštění Novotných obžaloby. Skončilo trápení, zahájené v říjnu r.2014.

Lebánci

Nejvyšší soud ČR 16.12.2021 zamítnutí návrhu na vyloučení senátu VS pro podjatost

Odvolatelé se dožadovali, aby se senát JUDr. Martiny Kouřilové vyloučil pro podjatost z řízení, protože již dříve rozhodoval v jejich neprospěch v řízení o vyloučení předsedkyně JUDr. Ivety Šperlichové pro podjatost.

Lebánci

Vrchní soud Olomouc, usnesení z 24.-25.8.2021

Ač s tím předseda senátu JUDr.Jiří Dufek možná nepočítal, část odsouzených se proti jeho rozsudku odvolala.

Kalous

Trest za pokus o podvod na Novotných

Obžalovaní Novotní se stali cílem projevu hyenismu podvodníků, kteří se rozhodli využít jejich nesnází k snadnému zbohatnutí. Nabídli obž. Jaroslavu Novotnému zařízení zprošťujícího rozsudku za úhradu 25 milionů Kč, z nichž část měla posloužit na úplatky pro soudce a státní zástupce. Hlavní osobou byl Patrik Kalous, známá figurka ze zlínského polosvěta.

Byly důvodné obavy, že se může jednat o provokaci: vyjednávání obž. Novotného o podrobnostech operace by se dalo vyložit jako příprava na podplácení, tedy příprava trestného činu, v případě vyplacení nějakých peněz i jako pokus o podvod.

Novotní

Zprošťující rozsudek z 16.2.2022

Po „výprasku“ od Vrchního soudu z 30.prosince 2021 kauza manželů Novotných zůstala senátu zlínské pobočky Krajského soudu Brno předsedy Radomíra Koudely. Pokyn na projednání ve změněném složení senátu soud vyřešil dosazením nové přísedící náhradou za Karla Jarcovjáka, který resignoval kvůli součinnosti s pachateli závažné trestné činnosti.

VT-SUN - Rozsudek KS Brno 8.10.2021 - dohoda o vině a trestu

ROZSUDEK KS BRNO 8.10.2021 o schválení dohody o vině a trestu

Usneseni VS ol z 30.9.2021

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci z 30.9.2021 se věc Novotných vrátila k zlínské pobočce Krajského soudu v Brně. Na písemné vyhotovení usnesení čekali odsouzení do 13.1.2022.

VT Sun

VT-Sun- Obžaloba

Obžaloba VSZ Olomouc se vztahuje k třetí-střešní fotovoltaické elektrárně v chomutovském areálu podnikatelského klanu Zemků. Trestní oznámení bylo podáno v r. 2013, tedy později než u dvou pozemních elektráren.

VT Sun

VT-Sun Rozsudek KS Brno 300419

Dva obžalovaní zproštěni, jeden odsouzen, věc JUDr. Ing. Zdenka Zemka vyloučena kvůli jeho zdravotním potížím do samostatného řízení.

usnesení VS

VT Sun Usneseni VSol 150819

Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání obž. Jana Hudečka.

VSol

Zprošťující usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 24.6.2020

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci z 24.6.2020 se stal pravomocným zprošťující rozsudek Krajského soudu v Brně.

VSZol

Odvolání státního zástupce Radka Mezlíka z 19.2.2020 proti zproštění Michaely Schneidrové

Státní zástupce VSZ v Olomouci Radek Mezlík podal stížnost v neprospěch Michaely Schneidrové proti zprošťujícímu rozsudku z 13.11.2019. Proti současnému zproštění Aleny Vitáskové neměl námitky.

Lebánci

Krajský soud Brno-pobočka Zlín - kauza Lebánci - rozsudek z 2.10.2020

Rozsudkem ze 2.10.2020 byli zproštěni obž. Jan Šulyok a Jozef Kajaba, všichni ostatní odsouzeni k podmíněným trestům.

Odvolání státního zástupce Radka Mezlíka  proti zprošťujícímu rozsudku

Odvolání státního zástupce Radka Mezlíka proti zprošťujícímu rozsudku

Závazný právní názor Nejvyššího soudu ČR, podle něhož žalované jednání Michaely Schneidrové není trestným činem,je pro Radka Mezlíka bezvýznamný. Jeho oběť má být za každou cenu potrestána nepodmíněným trestem.

KS Brno 211217 Sulyok Zastaveni

KS Brno 211217 Sulyok Zastaveni

Soudkyně Iveta Šperlichova zastavila usnesením trestní stíhání obž.Romana Šulyoka pro neúčelnost:trest, který by mu mohla uložit, by byl zanedbatelný v poměru k trestům, uloženým v jiné kauze

Ústavní nález 130818 Podjatost Šperlichová

Ústavní nález 130818 Podjatost Šperlichová

Zásluhou novináře LX.Veselého se na veřejnost dostala nelegální nahrávka monologu soudkyně Ivety Šperlichové, v které se mimo jiné vyjadřovala hanlivě o obhájcích z této kauzy, nešetříc vulgárními výrazy.Obžalované obecně označila za společenský odpad, který je třeba odklidit (do vězení ?). Už je nenechá mluvit, budou držet hubu. Mé pokusy vyvolat proti ní kárné řízení ztroskotaly, protože oslovení kární žalobci tvrdili, že nelegálně pořízený zvukový záznam by kárný soud jako důkaz odmítl.

Odebrání případu soudkyni Ivetě Šperlichové

Odebrání případu soudkyni Ivetě Šperlichové

V návaznosti na ústavní nález, jímž byla soudkyně Iveta Šperlichová shledána podjatou, Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudky, vydané jejím senátem a přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc znova projednal v jiném složení senátu. Případ byl přikázán senátu Jiřího Dufka.

 
Protože soudci nejsou v praxi za následky svých poklesků odpovědní, Iveta Šperlichová nebude hradit náklady zbytečného opakování procesu.
Rozsudek kárného soudu nad soudkyní Ivetou Šperlichovou

Rozsudek kárného soudu nad soudkyní Ivetou Šperlichovou

Soudkyně Iveta Šperlichová vyloučila do samostatného řízení také věc obž. Jana Šulyoka. Nedbajíc ústavního nálezu o její podjatosti odsoudila jej k podmíněnému trestu. Za to byla potrestána kárným soudem. Rozsudek na Janem Šulyokem byl zrušen a pan obžalovaný se vrátil do pelotonu obžalovaných.

 
Celnici u překladky tabáku

Celnici u překladky tabáku

Svérázným důkazem o účelovosti tohoto trestního řízení je zpráva Celní správy z 31.7.2013 o zásahu celníků ze dne 21.8.2012, kdy monitorovali na překladišti překládku 4 tun tabáku z vozidla neznámého dopravce na kamion obž. Jiřího Uhříka ml. Pořídili videodokumentaci. Celníci věděli o příjezdu kamionu předem, ale neztotožnili řidiče a nezajímali se, kdo přepravu objednal a zaplatili, ani kdo je majitelem tabáku. Zprávu vydali se značným zpožděním.

Obžaloba KSZ Brno 6.6.2017

Obžaloba KSZ Brno 6.6.2017

Obžaloba připomíná scénář špatného krimi filmu:tři "zakuklenci" středních postav unesou multimilionového dlužníka obří postavy do vily multimilionového věřitele, kde ho ohrožují pistolí u hlavy a injekční stříkažkou s neznámou kapalinou a tím ho donutí, aby podepsal pro sebe nevýhodné smlouvy.

Novotní jako poškození v souběžném trestním řízení

Novotní jako poškození v souběžném trestním řízení

Souběžně s trestním řízením soudním proti manželům Novotným probíhá trestní stíhání proti osobám, jež nabídly obž. Jaroslavu Novotnému, že za velkou finanční částku zařídí zprošťující rozsudek. Policie o tom vydala zprávu 14.2.2020 a současně uvalila na případ informační embargo.V tomto řízení mají Novotní postavení poškozených.

OSZ Jihlava 151015 Přidělení opatrovníka

Protože Alena Vitásková nemohla jako obžalovaná vystupovat jako zmocněnkyně "poškozeného" ERÚ, státní zástupce ustanovil opatrovnicí ERÚ místní advokátku

OS Jihlava Rozsudek211118

OS Jihlava Rozsudek211118

Rozsudkem s podmíněným trestem soud odmítl tézi žalobce,že platem Vesecké vznikla státu škoda a Alena Vitásková by ji měla uhradit.

KS Brno usneseni210319

KS Brno usneseni210319

Odvolací soud vrátil věc nalézacímu soudu s právními pokyny. Potvrdil nesouhlas s názorem státního zástupce, že vyplácením mzdy vznikla státu škoda, kterou by obž. Alena Vitásková měla uhradit.

OS Jihlava Rozsudek 011119

OS Jihlava Rozsudek 011119

Senát si s pokyny odvolacího soudu příliš hlavu nelámal. Navzdory žalobci setrval u podmíněného trestu.

MSZ Praha Obžaloba 100615 Lebánci & spol.

Obžaloba Městského státního zastupitelství v Praze , mimořádně nedbale vypracovaná:do výpovědi obž. Jana Lebánka státní zástupkyně Iva Bicanová vložila část výpovědi obž. Romana Šulyoka z přípravného řízení.

KSZ Praha Obžaloba Šulyuok

Obžaloba kvůli vydírání bratrů Lebánkových

Lebánci