Řízení u Okresního soudu v Jihlavě - úvod ze 14.2.2018

av

Na Alenu Vitáskovou čeká další soudní řízení trestní u Okresního soudu v Jihlavě. Okresní státní zástupce v Jihlavě ji obžaloval ze zneužití pravomoci a z porušení povinností při správě cizího majetku kvůli jmenování býv. nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu s pověřením k řízení právního úseku úřadu.

Zneužití pravomoci má spočívat v tom, že Alena Vitásková jmenováním porušila zákon, který pro tuto funkci požaduje nejméně sedmiletou praxi v energetice. Za škodu považuje žalobce plat Renaty Vesecké, protože práce, kterou odváděla, byla v důsledku nedostatečné odborné kvalifikace nicotná.

UOKFK 170815 Sdělení obvinění

Drzé přijetí funkce předsedkyně ERÚ, na kterou si dělal zálusk přítel distributorů elektřiny a čtyřleté zastavení zvyšování cen elektřiny volaly po pomstě. Také bylo třeba mít pojistku pro případ, že by stíhání kvůli fotovoltaikám nevedlo k pravomocnému odsouzení. 

OSZ Jihlava - nařízení prohlídky nebytových prostor

Platový dekret Renaty Vesecké přišlo hledat do tří objektů ERÚ 30 policistů právě v době, kdy Alena Vitásková konala poradu s představiteli distribučních fiem. Mohli tomu předejít, kdyby v žádosti o vydání uvedli účel.

OSZ Jihlava 151015 Přidělení opatrovníka

Protože Alena Vitásková nemohla jako obžalovaná vystupovat jako zmocněnkyně "poškozeného" ERÚ, státní zástupce ustanovil opatrovnicí ERÚ místní advokátku

OS Jihlava Rozsudek211118

OS Jihlava Rozsudek211118

Rozsudkem s podmíněným trestem soud odmítl tézi žalobce,že platem Vesecké vznikla státu škoda a Alena Vitásková by ji měla uhradit.

KS Brno usneseni210319

KS Brno usneseni210319

Odvolací soud vrátil věc nalézacímu soudu s právními pokyny. Potvrdil nesouhlas s názorem státního zástupce, že vyplácením mzdy vznikla státu škoda, kterou by obž. Alena Vitásková měla uhradit.

OS Jihlava Rozsudek 011119

OS Jihlava Rozsudek 011119

Senát si s pokyny odvolacího soudu příliš hlavu nelámal. Navzdory žalobci setrval u podmíněného trestu.