Chamurappi z.s.

Slovo zakladatele

Ing. Zdeněk Jemelík

Někdy v r. 2002 jsem vstoupil do Spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun na podnět jeho předsedy Johna Boka, později mého blízkého přítele. Dne 4. listopadu 2017 jsem byl na jeho podnět ze spolku vyloučen.

Během té dlouhé doby jsem získal mnoho zkušeností a spolek ve zprávě o mém vyloučení připouští, že jsem za sebou zanechal kus práce. Během působení ve spolku jsem se přesvědčil, že mezi desetitisíci rozsudků, které každoročně vynášejí české soudy, je sice malý a nezjistitelný, nicméně nepominutelný počet zmetků. Do vězení se tak dostávají nevinní lidé, nebo usvědčení pachatelé dostávají nepřiměřeně přísné tresty. I kdyby to byl jen jeden případ za deset let, je to ostuda pro stát. Je jich patrně o dost více: tím hůř.

Příčinou nesprávných rozsudků bývá nejčastěji nesprávně vedená předžalobní část trestního řízení, ale ani soudci nerozhodují vždy správně. Pochybení činitelů trestního řízení mívají často povahu kárných provinění, která většinou kárný soud netrestá, neboť kde není žalobce, není soudce: soustava kárných žalobců hanebně selhává, jsouc svázána stavovskou vztahovou korektností.

Založení Chamurappi z.s.

Založení Chamurappi z.s.

Zakládání čehokoli v mém věku je protismyslná aktivita. Musel jsem ji podstoupit hlavně proto, abych vyhověl potřebám klientů, kterým jsem sloužil dosud a kteří si přejí pokračování. Všichni současní klienti spolku Chamurappi z.s. se do jeho péče svěřili ze svobodné vůle. Všichni měli možnost setrvat v péči spolku Šalamoun.

Přátelský dopis od Johna Boka

Přátelský dopis od Johna Boka

Nepřátelský dopis Johna Boka

Od: John Bok

Odesláno: pátek 25. srpna 2017 03:08

Komu: WebDoména s.r.o; Míra Špadrna; Adoltová; Jaruska Albrechtova; Irena 

Ječná; Jana Barvíková; Romana Smékalová; Štěpánka Kovaříková; Simon 

Mach; Sona Spanielova; Jemelík Zdeněk; Blechova Hana; Hana Blechova; 

Elisabeth Mauermannova; Libor Krejcar; br.sabr; martha; 

marta.macalkova@corenet.cz; Miroslav Nosek; Marie Jedličková; Alice 

Randáková; Tomas Celunda; Helena Gulyasova; 

john.bok@spoleksalamoun.com

Předmět: návrh na vyloučení  Zdeňka Jemelíka ze spolku Šalamoun

Přílohy: 170517_draft_Salamoun.docx

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 

pan Jemelík se nedávno setkal s panem Babišem v Babišově restauraci a společně posnídali (nebo poobědvali ??) oblíbená Babišova vajíčka. Ani jsem do včerejška nevěděl, že se s ním setkal, natož abych věděl, o čem spolu hovořili. Při vědomí, že spolek Šalamoun 17.5. tohoto roku vydal  "Sdělení k otázce zneužívání médií a porušování presumpce neviny v České republice" ( viz příloha), i mimo jiné k prohlášení, které učinil ministr financí Andrej Babiš na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 10. 12. 2014, kde doslova uvedl: „Takže jako pro mě, pokud čtete noviny, a pan král lihové mafie Březina nám vykládá, jak podváděl stát na daních 6,7 mld., tak to jsou daňové podvody. A karuselové obchody jsou organizovaný zločin. To jsou sofistikované skupiny jako pan Zadeh, kterého jsme nechali zatknout v Hiltonu. Měl síť 70 firem. Akorát jsme ho zatkli, ale připravil nás o 4,5 mld. Tak jsme měli smůlu." , pak nechápu, jak se pan Jemelík může domnívat, že se spolek bude dříve, než se dozvíme, za co chtějí konkrétně Babiše tr. stíhat, v jeho věci angažovat.  Ještě mu nebylo sděleno obvinění a pan Jemelík by už chtěl, abychom se začali angažovat.