Novinky

Zdeněk Jemelík, Waterloo neústupného žalobce

Náhodné seznámení s kauzou „Halenka & spol.“, o které jsem psal v článku Kdo zaplatí průtahy v kauze „Halenka & spol.“ (zde) vzbudilo mou zvědavost do té míry, že jsem se ve dnech 9. a 10. dubna 2024 zúčastnil hlavního líčení u Městského soudu Praha, v němž před senátem předsedkyně Blanky Bedřichové proběhlo projednávání druhé obžaloby proti obžalovaným Josefu Lachmanovi, Romanu Pavlíkovi a Adolfovi Vermiřovskému, tentokrát již bez gen. Vladimíra Halenky. Žalobcem je nadále Pavel Prygl, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jednání se zúčastnil i zmocněnec poškozeného Ministerstva obrany, prosazující nárok svého zaměstnavatele na náhradu škody.

Zejména mě zajímalo, zda žalobce předloží nějaké převratné důkazy, jež by vyvrátily dosavadní názor obhajoby a nalézacího i odvolacího soudu, že neprokázal, že jednáním obžalovaných skutečně vznikla škoda.

Zdeněk Jemelík, Kdo zaplatí průtahy v kauze „Halenka & spol.“?

Před pár dny jsem vydal úvahu o novele zákona o státním zastupitelství (zde), v které jsem upozornil na nežádoucí jev: stát vyplácí každoročně desítky milionů Kč odškodného obětem selhání justice, ale původci jejich strádání se téměř nikdy na odškodnění nepodílejí. V příslušných právních předpisech je mezera: regresní řízení lze vést pouze s původcem škody, kterého odsoudil kárný soud a promlčecí lhůta v kárném řízení je v případě víceletých procesů krátká.

Zdeněk Jemelík, Poděkování panu Pavlu Buráňovi

V letech 2017-2022 jsem sledoval v soudní síni trestní stíhání manželů Jaroslava a Jarmily Novotných, které bývalý Novotného společník ve firmě Pavel Buráň dne 8. října 2014 nařkl, že jej nechali ze silnice unést do jejich vily a zde jej pod hrozbou usmrcení přinutili podepsat jakési listiny. Jednotlivá soudní jednání a rozhodnutí jsem provázel komentáři, jež jsou stále dostupné na mém blogu, webu spolku Chamurappi a možná i leckde jinde. Získané poznatky jsem shrnul v kapitole „Zlínský horor“ v mé knize Škůdci v taláru 2.

Zdeněk Jemelík, Nad novým zákonem o státním zastupitelství

Dne 1. července 2024 začne platit nový zákon o státním zastupitelství. Potřeba novelizovat stávající zákon se dostala do povědomí odborné veřejnosti nejpozději v r. 2010, kdy se vynořila jako odezva na politicky motivovaný zásah do jednání státního zastupitelství v trestním řízení proti místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi. Po vystřídání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké Pavlem Zemanem se za spolupráce legislativců Nejvyššího státního zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti rozběhly práce na vypracování nového zákona. Jeho předlohu jako první předložil Poslanecké sněmovně ministr Pavel Blažek, který ji ale jako neprůchodnou nakonec stáhl. Poněkud pozměněnou předlohu doručil do Poslanecké sněmovny ministr Robert Pelikán, ale i ten ji nakonec vzal zpět. Obě zmíněné předlohy počítaly s velmi zásadními změnami v soustavě státního zastupitelství, což zřejmě bylo příčinou odporu proti nim.

Zdeněk Jemelík, Pro uklidnění krvelačné veřejnosti

Označení veřejnosti v tomto článku za „krvelačnou“ je nadsázka, určená k upoutání pozornosti k úvaze o reakcích na potrestání pachatele sexuálního násilí podmíněným trestem (zde). Rozhodnutí Krajského soudu Brno zmírnit otčímovi trest za znásilňování nezletilé, uložený nalézacím soudem, vyvolalo pobouření a vedlo i k pouličním protestům.

Zdeněk Jemelík, Nekončící ostouzení nevinných

Dne 14.prosince 2022 nabyl usnesením Vrchního soudu v Olomouci právní moc rozsudek zlínské pobočky Krajského soudu Brno, jímž byli manželé Jaroslav a Jarmila Novotní zproštěni obžaloby, podle které měli nechat unést do své vily miliardáře Pavla Buráně a tam jej pod hrozbou usmrcením přinutit k podpisu jakýchsi listin. Skončilo tak řízení, vyvolané udáním Pavla Buráně z 8.října 2014. Prožitek víceletého trestního řízení v postavení obviněného je stresující. Ze zproštěných manželů proto spadla tíha a těšili se na pokračování života v klidu.

Zdeněk Jemelík, Od vzpomínek k současnosti a budoucnosti justice

Sleduji dění v resortu spravedlnosti převážně zkoumáním sporných procesů déle než 20 let. Výsledný obraz má různé kazy. Převrat v listopadu 1989 vyvolal vychýlení kyvadla z polohy reálné podřízenosti orgánů vymáhání spravedlnosti moci politické do polohy nepřiznaného pocitu kastovní nadřazenosti nad ostatní občany. Systém vymáhání spravedlnosti proto občas selhává. Základní příčinou nepřístojností je neodpovědnost soudců a státních zástupců za zmetky (netvrdím, že se vyskytují příliš často, ale o jejich škodlivosti nemůže být pochyb). Poměry se v posledních letech mírně zlepšily aspoň tím, že stát vyplácí obětem justiční zvůle odškodnění, které jeho příjemci většinou vnímají jako pouhé všimné, protože je nepřiměřené skutečným škodám.

Zdeněk Jemelík, Josef Baxa se diví…

Překvapila mě zpráva, že pan předseda Ústavního soudu Josef Baxa si při návštěvě u prezidenta republiky postěžoval na nevlídnou odezvu části veřejnosti na nevyhovění ústavní stížnosti, kterou se poslanci hnutí ANO pokusili zvrátit rozhodnutí vlády v neprospěch důchodců. Pro mne osobně je Josef Baxa nezpochybnitelnou autoritou, mužem s matematicky přesným myšlením. Zaujal mě již v době, kdy jako první náměstek ministra spravedlnosti se zdál být jediným rozumně myslícím úředníkem v úřadě. Právě proto jsem překvapený, protože v justici v širším slova smyslu se běžně uznává mantra, že veřejní činitelé a soudci zvlášť musí unést vyšší dávku i nekorektní kritiky. Pod její záštitou již neuspěla celá řada nejen soudců, ale i jiných vysokých veřejných činitelů při pokusu o odražení veřejného pomlouvání.

Zdeněk Jemelík, Únos bez únosců

Je možné provést únos bez únosců? Záporná odpověď je nasnadě. Ale miliardář Pavel Buráň se od poloviny roku 2022 pokouší přesvědčit veřejnost sám i s pomocí najatých přisluhovačů, že to možné je a unést ho měl nechat jeho bývalý společník, jenž se po něm domáhá zaplacení obrovského dluhu. Na zločinu se měla podílet i manželka věřitele, která s obchodními záležitostmi manžela neměla nic společného. Přesněji: Pavel Buráň obviňuje opakovaně manžele Novotné, že ho nechali unést a vydírat, ač únosce kromě něho nikdy nikdo neviděl a ty, které předvedla policie, soud na návrh státního zástupce pravomocně zprostil obžaloby.

Zdeněk Jemelík, Patálie s podmíněným propuštěním z výkonu trestu

Život justičního prudiče (pardon, občanského aktivisty, činného v oblasti trestního řízení) není prostý překvapení. Když jsem kdysi vstoupil do spolku Šalamoun, netušil jsem, že budu někdy pomáhat odsouzeným ke zkrácení pobytu ve vězení, že v té souvislosti budu navštěvovat věznice, psát různá podání a vysedávat v soudní síni jako účastník řízení o podmíněné propuštění z výkonu trestu před jeho naplněním.

Zdeněk Jemelík, Ještě jednou o zákazu distribuce knihy

V článku O zákazu distribuce knihy (zde), s nímž námětově souvisí článek Zneužitá svoboda slova (zde), jsem komentoval zprávu, že Městský soud Brno potvrdil nepravomocným rozsudkem zákaz distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2, jenž již dříve vyslovil předběžným opatřením. K námětu se vracím, protože jsem získal písemné vyhotovení rozsudku (zde).

Zdeněk Jemelík, Soudcův debakl

Od r. 2015 ještě jako člen spolku Šalamoun jsem sledoval u Krajského soudu v Brně velký případ daňové trestné činnosti, souzený senátem předsedy Aleše Novotného. Začal jsem se jím zabývat na žádost obhájců hlavního obžalovaného, na něhož jsem soustředil pozornost. Ostatní obžalovaní byli jen na okraji mého zájmu, nicméně jsem postupně vstřebával poznatky z jejich dílčích příběhů.

Zdeněk Jemelík, Víra v zázraky na pokračování.

V článku „ Neprolomitelnost víry v zázraky v trestním řízení“ jsem popsal úkaz víry orgánů činných v trestním řízení v průkaznost výsledku rekognice podezřelých, kteří v době spáchání trestného činu nebyli na místě. Pozastavil jsem se nad neochotou příslušných orgánů uznat, že policisté, kteří provedli rekognice, s nimi tak trochu manipulovali.

Zdeněk Jemelík, Zneužitá svoboda slova

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci z 14. prosince 2022 nabyl právní moc zprošťující rozsudek zlínské pobočky Krajského soudu Brno ve věci manželů Novotných, nařčených miliardářem Pavlem Buráněm z brutálního vydírání v jejich vile. Postup obecných soudů pak ještě k stížnosti Pavla Buráně přezkoumal Ústavní soud, který jeho kritiku výstupů z trestního řízení odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Zdeněk Jemelík, O potvrzení zákazu distribuce knihy

Za pár týdnů se manželé Jarmila a Jaroslav Novotní dožijí výročí pamětihodné návštěvy jejich vily 7.října 2014 miliardářem Pavlem Buráněm, Jaroslavovým bývalým společníkem v podnikání a také jeho velkým dlužníkem. Hostitelům se tehdy zdálo, že návštěva byla zdařilá. Pavel Buráň při ní podepsal připravené listiny, jimiž se zavázal k splacení zbytku dluhu, s nímž dosud nespěchal a došlo tak k odstranění příčin napětí mezi bývalými společníky. Pánové pak pociťovali potřebu urovnání vztahů řádně zapít a poněkud to přehnali.

Zdeněk Jemelík, Neprolomitelnost víry v zázraky v trestním řízení

Mnohé obžaloby, jimiž žalobce postavil před soud nevinné lidi, stojí na deformovaném nebo přímo zmanipulovaném důkazním řízení, jehož vady žalobce neviděl, ať již nedopatřením nebo úmyslně. Jen někdy a někde se obhajobě podaří přesvědčit soud o nevinně obžalovaných, ale zaplaťpánbůh za to, že to není nikdy.

Věčná sága o únosu bez únosců

V neděli 17. prosince 2023 přizval Luboš Xaver Veselý jako hosta do pořadu Xaver Live miliardáře Pavla Buráně, frustrovaného neúspěchem pokusu o uvěznění manželů Novotných, trestním stíháním NCOZ pro podvod se škodou 140 mil. Kč (pozor, tím neříkám, že je vinen!pouze to je hrozba) a zahájeným soudním řízením o vymožení stamilionového dluhu (netvrdím, že prohraje, ale je to možné). Navíc jej postihla rodinná tragédie, kterou mu nepřeji ani nezávidím.

Zdeněk Jemelík, Fotovoltaiky v proměnách času

Mediální prostor je přeplněný informacemi a úvahami o energetické krizi. Významným nástrojem k jejímu překonání má být zvýšení podílu obnovitelných energetických zdrojů (dále jen OZE) na energetickém mixu České republiky. Jde hlavně o fotovoltaické elektrárny, v jejichž budování zdánlivě nastaly pohodové poměry. Odpadla byrokratická zátěž vyřizování licencí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) k provozování fotovoltaických elektráren, jež dlouhá léta připravovala jejich provozovatele i státní instituce o čas, peníze a energii a byla i živným prostředím pro různou skutečnou i domnělou trestnou činnost. Malá zařízení na střechách rostou jako houby po dešti a probíhá výstavba stále dalších velkoplošných pozemních parků fotovoltaických panelů. Pohodu nenarušuje ani reptání spotřebitelů na zvyšování cen elektřiny obnovením poplatků za užívání elektřiny z OZE a námitky odborníků na nezbytnost velkých investic do vynuceného rozšiřování přenosové soustavy, je rovněž zdraží elektřinu odběratelům. Jen zasvěcení vědí, že kvůli nestálosti OZE jako dodavatelů musí za nimi stát v pohotovosti elektrárny jiného druhu, které se uvádějí do provozu, přestane-li svítit Slunce či foukat vítr. A i tato nepříjemnost se promítne do faktur odběratelům. Nicméně pojem „solární baroni“ vymizel z novinářského slovníku, budování elektráren zatím neprovázejí žádné skandály a případy související trestné činnosti jsou ojedinělé.

Zdeněk Jemelík, Pochvala ministru Blažkovi

Ministerstvo spravedlnosti se prostřednictvím ministra Pavla Blažka omluvilo bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) za nezákonné trestní stíhání, za související nemajetkovou újmu a za další těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo.

Zdeněk Jemelík, Odstrkované vězeňství

V r. 2020 se Česká republika zavázala vyhovět požadavku Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání na rozšíření ubytovacího prostoru pro vězně tak, že k 1. lednu 2024 již věznice měly požadavkům vyhovovat. Pro vyhovění závazku se ale prakticky nic neudělalo a ministerstvo spravedlnosti se nyní rozhodlo odsunout jeho naplnění na 1.leden 2027.

Zdeněk Jemelík, Je-li v justici zle, může být i hůř

Předlistopadový režim prokazoval svou demokratičnost i tím, že přiznával „pracujícím“ různá práva na působení v trestním řízení, jako právo na společenskou obhajobu a další.

Samozřejmě se mlčelo o nedemokratičnosti zákonem neupravené zvyklosti zasahování orgánů „vedoucí strany“ do rozhodování soudů, která někdy šla až do nadřazenosti rozhodnutí stranických orgánů nad mínění soudců.

V polistopadovém vývoji většina „demokratických“ práv „pracujících“ v trestním řízení zanikla. Ale skončilo zasahování politických orgánů do rozhodování soudů.

KOMU POSLOUŽILA KRÁLOVÉHRADECKÁ EXPOZITURA ÚOKFK SKPV ?

Uvědomění vyčerpatelnosti zdrojů fosilních paliv a potřeba ochrany ovzduší vyvolaly již dávno úvahy o nutnosti nalezení nových zdrojů energie, nezávislých na fosilních palivech a nezamořujících ovzduší oxidy uhlíku a dusíku. Požadavkům by mohla vyhovovat jaderná energie, kdyby její vhodnost nezpochybňovaly obavy z následků havarií jaderných elektráren. Do popředí zájmu se nakonec dostaly obnovitelné zdroje energie (dále jen OZE) a zájem o ně postupně rostl bez ohledu na jejich závislost na vnějších podmínkách, pro kterou se o nich někdy mluví jako o občasných zdrojích.

Zdeněk Jemelík, Povstání na vsi kvůli Čapímu hnízdu

Část novinářské obce se chopila zprávy o zrušení prvoinstančního rozsudku v kauze Čapí hnízdo Vrchním soudem v Praze jako podnětu k vyvolání dojmu, že se stalo cosi senzačního. Česká justice pohotově uveřejnila zprávu o obsahu usnesení Vrchního soudu v Praze. Usnesení získala bůhvíjak, zřejmě nikoli od soudu, tedy nejspíš bez právního důvodu. Text článku proložila obsáhlými citacemi z usnesení, které propojila poznámkami tak, aby čtenáři museli pochopit, že soudce Jan Šott odvedl pochybné dílo. Autorka článku se cítila dost odborně vyspělá, aby směla výkon soudce Šotta oznámkovat nedostatečnou. Ale aspoň je jasné, že Česká justice chce vidět Andreje Babiše v teplácích stůj co stůj.

Zdeněk Jemelík, Úděl dětí neznámých otců

Občanskému aktivistovi se může přihodit, že „vedlejším produktem“ jeho činnosti se stane nahlédnutí do soukromí chráněnců, aniž by o to stál. Zjištění mohou být nepříjemná. Například jistě by se obešel bez poznatku, že existuje sociální skupina žen-samoživitelek, které mají těžký život.

Zdeněk Jemelík, Okolky Jaroslava Kmenty

Redaktor Jaroslav Kmenta rozpitval v článku „Zločiny v IKEM“ neutěšené vztahové poměry ve zmíněné známé instituci, k jejichž ozvláštnění přispěli dva věhlasní primáři stížností orgánům činným v trestním řízení kvůli údajnému podezření na vydírání. Pitvu provedl skutečně důkladně. Pozastavil se i nad tím, že vyšetřování vede hlavně Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen GIBS), jejímž zákonným posláním je stíhání trestné činnosti příslušníků ozbrojených sborů. Nemohl to přehlédnout, protože mezi podezřelými zatím nefiguruje žádný policista.