Novinky

Zdeněk Jemelík, Kauza Čapí hnízdo po volbách

Výsledek voleb do Evropského parlamentu je dalším dokladem, že selhalo trestní stíhání jako prostředek k vypuzení Andreje Babiše z politiky. Je to dobře potud, že využívání nástrojů trestního řízení k dosažení politických cílů je nepřístojnost. Tolerance k vytlačování kohokoli z politiky jinými než politickými prostředky je cesta do pekla diktatury. Tímto názorem se nevyjadřuji k tomu, zda je dobře, že se Andrej Babiš stal jednou z nejvýznamnějších osobností české politiky a zatím asi nehodlá stáhnout se do ústraní.

Zdeněk Jemelík, 457 milionů za beztrestně způsobené škody

Podle článku Evy Pasekové, který uveřejnil dne 10. června 2024 server Česká justice (zde) došlo v r.2023 k vyplacení rekordního odškodnění účastníků soudního řízení, postižených vadným úředním postupem. Jde o vrchol vzestupné řady: v roce 2007 šlo o 50 milionů korun, za rok 2022 již 153 milionů a za rok 2023 dokonce 457 milionů. Část je náhradou za nepřiměřenou délku řízení.

Zdeněk Jemelík, Pryč s přísedícími !

V rámci připravené novely trestního řádu zamýšlí ministerstvo spravedlnosti omezit v trestním řízení soudním prvostupňové senátní řízení, v němž působí občanští přísedící, vybavení právy soudců. Je to pozůstatek z předlistopadových časů, kdy se používalo označení „soudci z lidu“. Posláním „soudců z lidu“ i přísedících má být občanská kontrola nad mocí soudní a využití moudrosti lidu k „zlidštění“ rozhodování.

Podle představ ministerstva spravedlnosti má mít prvostupňové senátní řízení uplatnění pouze u vybraného okruhu násilných nebo mravnostních trestných činů. O hospodářskoprávních trestných činech mají na 1.stupni nadále rozhodovat pouze samosoudci

Zdeněk Jemelík, Stokrát opakovaná lež je stále jen lež

Hitlerův ministr propagandy Joseph Goebbels hlásal a ve své praxi se řídil vírou, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Víme, jak to s ním dopadlo.

Našel řadu následovníků, sdílejících jeho víru. Jedním z nich je trestně stíhaný Pavel Buráň, který platí od poloviny r.2022 různým novinářům za šíření bajky o jeho únosu a vydírání bývalým společníkem a dosavadním věřitelem Jaroslavem Novotným, s nímž se před soud dostala i jeho manželka, doc. Jarmila Novotná. Stále dokola tvrdí nebo nechává tvrdit, že k jeho únosu a vydírání skutečně došlo a pravomocné zproštění manželů Novotných bylo neoprávněné, čili Novotní jsou sprostí zločinci a Vrchní soud v Olomouci, který potvrdil jejich zproštění, byl asi zkorumpovaný. Jednotlivé mediální projevy se obsahově od sebe neliší. Opakují se stále stejná tvrzení, neobohacují je žádné novinky.

Stojí za zmínku, že hlavním pojmem v Buráňově brojení proti rozsudku je „únos“, ačkoli obžaloba se týká vydírání.

Zdeněk Jemelík, Trampoty matky samoživitelky

Do oboru působnosti spolku Chamurappi z.s. patří také podpora žadatelů o podmíněné propuštění z vězení po odpykání části trestu. Dokud to nezarazila ministryně Marie Benešová úpravou trestního řádu směli jsme přímo podávat návrhy na propuštění. Po jejím zásahu nám zbylo právo nabídnout soudu převzetí společenské záruky za završení polepšení žadatele. Od založení spolku v listopadu r. 2017 jsme podpořili žadatele celkem patnáctkrát, z toho dvakrát neúspěšně. Šestnáctý případ je v chodu.

Z účasti na úspěšném řízení nám vyplývá povinnost po určitou dobu se zajímat, jak si náš chráněnec vede na svobodě. Máme proto aspoň do určití míry přehled, co se s ním dále děje. Jsem spokojen, že zatím nikdo z našich chráněnců se nevrátil do vězení.

Zdeněk Jemelík, Temnonoši

Na webu spolku Chamurappi z.s. je v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina dostupná ve formě čtyř souborů PDF ke stažení kniha Temnonoši (zde). Autor ji označuje za výsledek jeho téměř šedesátiletého hledání Pravdy.

Zdeněk Jemelík, Xaverovy patálie

Před několika dny začalo ve veřejném prostoru rezonovat jméno Luboše Xavera Veselého (dále jen LXV), novináře, hlavní tváře hojně sledované nezávislé internetové televize Xaver Live, navíc člena Rady ČT. Vyvolal poprask hulvátským vyjádřením o bývalé diplomatce Magdě Vašáryové kvůli jejímu problematickému výroku o voličích slovenského premiéra Roberta Fica. Hulvátství je jedním z příznačných znaků příslušníků spodiny.

Zdeněk Jemelík, Nevykořenitelné mýty o zločinech solárníků

Ústavní soud vyhověl stížnosti bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) Aleny Vitáskové, která si stěžovala na nízké odškodnění, jež jí obecné soudy přiznaly za neoprávněné trestní stíhání. Zprávu ČTK o jejím úspěchu převzala různá media včetně České justice (zde). Podle ní Ústavní soud vytkl obecným soudům, že nezohlednily utrpení Aleny Vitáskové, která žila do zproštění obžaloby Vrchním soudem v Olomouci 23 měsíců pod tlakem hrozby nepodmíněným trestem odnětí svobody v trvání 8,5 roku. Jsem svědkem, že skutečně psychicky strádala, ač se snažila nedávat to najevo. Dokázala dokonce vykonávat až do konce mandátu povinnosti šéfky ERÚ. Až po zproštění jí povolily nervy

Zdeněk Jemelík, Bezbrannost obětí

Zhruba od poloviny roku 2022 až donedávna se ve veřejném prostoru přemílalo vyprávění podnikatele Pavla Buráně o jeho údajném únosu a vydírání, které měl zorganizovat jeho bývalý společník Jaroslav Novotný, s nímž se okrajově „svezla“ jeho manželka. Ve veřejnosti mohl vzniknout dojem, že „válka“ se týká pouze bývalých společníků. Úplně stranou zájmu zůstali údajní únosci, o nichž vždy mluvil jen Pavel Buráň a kromě něho je nikdy nikdo neviděl. Nezúčastnili se ani podpisování listin v přítomnosti advokáta. Ale obvinění, které odněkud přivedla policie, byli přesto plnohodnotnými účastníky trestního řízení. Novináři, kteří Buráňovo vyprávění šířili, se jej asi nezeptali, kdo ho vlastně unesl.

Zdeněk Jemelík, Muž v ženském těle

Ústavní soud vyvolat velký rozruch vyjádřením, že pro povolení změny pohlaví není nutná kastrace. Zájemcům vyšel vstříc, ale nezakázal provádění zásahů do vnitřního ustrojení těla těm, kteří si je přejí provést.

Známý komentátor Eric Best k rozhodnutí Ústavního soudu poznamenal ve Fleetsheet´s Final Word z 9. května 2024, že si Češi budou muset zvyknout, že muž může porodit miminko a naopak žena se může stát dárkyní semene. Nedodal, že se to týká osob se změnou pohlaví, nedovedenou do důsledků chirurgickými zásahy.

Zdeněk Jemelík, Nekonečná kauza Čapí hnízdo

Babis

Dne 10.května 2024 jsem se na internetu seznámil s obsahem odvolání (zde), jež v kauze Čapí hnízdo podal žalobce Jaroslav Šaroch proti druhému rozsudku senátu předsedy Jana Šotta Městského soudu v Praze. Zveřejněná informace se opírá o vysvětlení, které novinářům podal mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Ze zprávy není jasné, zda již odvolání obdrželi obžalovaní Andrej Babiš a Jana Nagyová.

Marně pátrám v paměti, zda jsem se již v minulosti setkal s informováním veřejnosti o obsahu odvolání dříve než zaznělo při veřejném zasedání soudu a nic se mi nevybavuje.

Zdeněk Jemelík, Soudci proti ministrovi

Když jsem si na České justici dne 3. května 2024 přečetl článek Petra Dimuna „„Nebezpečné a destabilizující“. Nejvyšší soud odmítl ministerskou novelu trestních předpisů“ (zde), ve vzpomínkách se mi vybavily přibližně deset let staré šarvátky kolem návrhu nového zákona o státním zastupitelství. Tehdy jeho přípravy provázely rozsáhlé diskuse, do nichž hlasitě zasahovala i laická veřejnost. Když se ve střetu s vedením státního zastupitelství jako nositelem reformních záměrů nedařilo ministryni Heleně Válkové, otřáslo to jejím postavením. Prý to byl důvod, proč byla přinucena k odstoupení. Nejsem si jist, zda nehrály roli ještě i jiné důvody, ale subjektivně jsem přesvědčen aspoň o částečném vlivu.

Zdeněk Jemelík, Poučení ze Zašové

Valašská vesnice Zašová má pevné místo v mých vzpomínkách na vzdálené mládí, proto mě zaujala zpráva, že v souvislosti s vybudováním tamní velké fotovoltaické elektrárny společnosti REN Power se dostalo před Krajský soud v Brně šest obžalovaných (zde). Náhodou se ke mně dostala současně se zprávou o smrti prof. Roberta Kvačka, jehož přednáškám na jisté „kacířské“ škole v době normalizace vděčím za znalosti o moderních politických dějinách Evropy a mé původní vlasti, tedy Československa. (zde). Touto zmínkou vzdávám čest jeho památce.

Zdeněk Jemelík, Perly senátorky Kovářové

Z fotografie na stránkách Parlamentních listů se na mne usmívá veselá stařenka. Je to senátorka Daniela Kovářová. Fotografie doprovází zprávu o jejích odpovědích na dotazy čtenářů Parlamentních listů (zde). Text sestává z výroků, vytržených z kontextu. V takovém případě tomu ani nemůže být jinak a nemá smysl vzrušovat se nad obsahem. Ostatně obraz sympatické výtržnice v senátní šedi neutrpěl. Ani příjemné vzpomínky z mé paměti na její působení jako ministryně spravedlnosti a na její výkon obhájkyně v trestní věci nevyvanuly.

Přesto mě jedna z „perel“ vyvedla z míry. Paní senátorka se jednoduše vypořádala s nelibostí čtenářů nad délkou českého soudního řízení. Podle ní ve srovnání s cizinou patří naše justice spíše k těm lepším a délku procesů prodlužují obžalovaní, kteří využívají opravné prostředky. Její vývody jsou zčásti v souladu se statistikami. Působí to dojmem, že obžalovaní by udělali nejlépe, kdyby se neodvolávali a nedovolovali by obhájcům, aby si vymýšleli i jiné zásahy, jež vedou k prodloužení procesů.

Zdeněk Jemelík, Waterloo neústupného žalobce

Náhodné seznámení s kauzou „Halenka & spol.“, o které jsem psal v článku Kdo zaplatí průtahy v kauze „Halenka & spol.“ (zde) vzbudilo mou zvědavost do té míry, že jsem se ve dnech 9. a 10. dubna 2024 zúčastnil hlavního líčení u Městského soudu Praha, v němž před senátem předsedkyně Blanky Bedřichové proběhlo projednávání druhé obžaloby proti obžalovaným Josefu Lachmanovi, Romanu Pavlíkovi a Adolfovi Vermiřovskému, tentokrát již bez gen. Vladimíra Halenky. Žalobcem je nadále Pavel Prygl, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jednání se zúčastnil i zmocněnec poškozeného Ministerstva obrany, prosazující nárok svého zaměstnavatele na náhradu škody.

Zejména mě zajímalo, zda žalobce předloží nějaké převratné důkazy, jež by vyvrátily dosavadní názor obhajoby a nalézacího i odvolacího soudu, že neprokázal, že jednáním obžalovaných skutečně vznikla škoda.

Zdeněk Jemelík, Kdo zaplatí průtahy v kauze „Halenka & spol.“?

Před pár dny jsem vydal úvahu o novele zákona o státním zastupitelství (zde), v které jsem upozornil na nežádoucí jev: stát vyplácí každoročně desítky milionů Kč odškodného obětem selhání justice, ale původci jejich strádání se téměř nikdy na odškodnění nepodílejí. V příslušných právních předpisech je mezera: regresní řízení lze vést pouze s původcem škody, kterého odsoudil kárný soud a promlčecí lhůta v kárném řízení je v případě víceletých procesů krátká.

Zdeněk Jemelík, Poděkování panu Pavlu Buráňovi

V letech 2017-2022 jsem sledoval v soudní síni trestní stíhání manželů Jaroslava a Jarmily Novotných, které bývalý Novotného společník ve firmě Pavel Buráň dne 8. října 2014 nařkl, že jej nechali ze silnice unést do jejich vily a zde jej pod hrozbou usmrcení přinutili podepsat jakési listiny. Jednotlivá soudní jednání a rozhodnutí jsem provázel komentáři, jež jsou stále dostupné na mém blogu, webu spolku Chamurappi a možná i leckde jinde. Získané poznatky jsem shrnul v kapitole „Zlínský horor“ v mé knize Škůdci v taláru 2.

Zdeněk Jemelík, Nad novým zákonem o státním zastupitelství

Dne 1. července 2024 začne platit nový zákon o státním zastupitelství. Potřeba novelizovat stávající zákon se dostala do povědomí odborné veřejnosti nejpozději v r. 2010, kdy se vynořila jako odezva na politicky motivovaný zásah do jednání státního zastupitelství v trestním řízení proti místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi. Po vystřídání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké Pavlem Zemanem se za spolupráce legislativců Nejvyššího státního zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti rozběhly práce na vypracování nového zákona. Jeho předlohu jako první předložil Poslanecké sněmovně ministr Pavel Blažek, který ji ale jako neprůchodnou nakonec stáhl. Poněkud pozměněnou předlohu doručil do Poslanecké sněmovny ministr Robert Pelikán, ale i ten ji nakonec vzal zpět. Obě zmíněné předlohy počítaly s velmi zásadními změnami v soustavě státního zastupitelství, což zřejmě bylo příčinou odporu proti nim.

Zdeněk Jemelík, Pro uklidnění krvelačné veřejnosti

Označení veřejnosti v tomto článku za „krvelačnou“ je nadsázka, určená k upoutání pozornosti k úvaze o reakcích na potrestání pachatele sexuálního násilí podmíněným trestem (zde). Rozhodnutí Krajského soudu Brno zmírnit otčímovi trest za znásilňování nezletilé, uložený nalézacím soudem, vyvolalo pobouření a vedlo i k pouličním protestům.

Zdeněk Jemelík, Nekončící ostouzení nevinných

Dne 14.prosince 2022 nabyl usnesením Vrchního soudu v Olomouci právní moc rozsudek zlínské pobočky Krajského soudu Brno, jímž byli manželé Jaroslav a Jarmila Novotní zproštěni obžaloby, podle které měli nechat unést do své vily miliardáře Pavla Buráně a tam jej pod hrozbou usmrcením přinutit k podpisu jakýchsi listin. Skončilo tak řízení, vyvolané udáním Pavla Buráně z 8.října 2014. Prožitek víceletého trestního řízení v postavení obviněného je stresující. Ze zproštěných manželů proto spadla tíha a těšili se na pokračování života v klidu.

Zdeněk Jemelík, Od vzpomínek k současnosti a budoucnosti justice

Sleduji dění v resortu spravedlnosti převážně zkoumáním sporných procesů déle než 20 let. Výsledný obraz má různé kazy. Převrat v listopadu 1989 vyvolal vychýlení kyvadla z polohy reálné podřízenosti orgánů vymáhání spravedlnosti moci politické do polohy nepřiznaného pocitu kastovní nadřazenosti nad ostatní občany. Systém vymáhání spravedlnosti proto občas selhává. Základní příčinou nepřístojností je neodpovědnost soudců a státních zástupců za zmetky (netvrdím, že se vyskytují příliš často, ale o jejich škodlivosti nemůže být pochyb). Poměry se v posledních letech mírně zlepšily aspoň tím, že stát vyplácí obětem justiční zvůle odškodnění, které jeho příjemci většinou vnímají jako pouhé všimné, protože je nepřiměřené skutečným škodám.

Zdeněk Jemelík, Josef Baxa se diví…

Překvapila mě zpráva, že pan předseda Ústavního soudu Josef Baxa si při návštěvě u prezidenta republiky postěžoval na nevlídnou odezvu části veřejnosti na nevyhovění ústavní stížnosti, kterou se poslanci hnutí ANO pokusili zvrátit rozhodnutí vlády v neprospěch důchodců. Pro mne osobně je Josef Baxa nezpochybnitelnou autoritou, mužem s matematicky přesným myšlením. Zaujal mě již v době, kdy jako první náměstek ministra spravedlnosti se zdál být jediným rozumně myslícím úředníkem v úřadě. Právě proto jsem překvapený, protože v justici v širším slova smyslu se běžně uznává mantra, že veřejní činitelé a soudci zvlášť musí unést vyšší dávku i nekorektní kritiky. Pod její záštitou již neuspěla celá řada nejen soudců, ale i jiných vysokých veřejných činitelů při pokusu o odražení veřejného pomlouvání.

Zdeněk Jemelík, Únos bez únosců

Je možné provést únos bez únosců? Záporná odpověď je nasnadě. Ale miliardář Pavel Buráň se od poloviny roku 2022 pokouší přesvědčit veřejnost sám i s pomocí najatých přisluhovačů, že to možné je a unést ho měl nechat jeho bývalý společník, jenž se po něm domáhá zaplacení obrovského dluhu. Na zločinu se měla podílet i manželka věřitele, která s obchodními záležitostmi manžela neměla nic společného. Přesněji: Pavel Buráň obviňuje opakovaně manžele Novotné, že ho nechali unést a vydírat, ač únosce kromě něho nikdy nikdo neviděl a ty, které předvedla policie, soud na návrh státního zástupce pravomocně zprostil obžaloby.

Zdeněk Jemelík, Patálie s podmíněným propuštěním z výkonu trestu

Život justičního prudiče (pardon, občanského aktivisty, činného v oblasti trestního řízení) není prostý překvapení. Když jsem kdysi vstoupil do spolku Šalamoun, netušil jsem, že budu někdy pomáhat odsouzeným ke zkrácení pobytu ve vězení, že v té souvislosti budu navštěvovat věznice, psát různá podání a vysedávat v soudní síni jako účastník řízení o podmíněné propuštění z výkonu trestu před jeho naplněním.

Zdeněk Jemelík, Ještě jednou o zákazu distribuce knihy

V článku O zákazu distribuce knihy (zde), s nímž námětově souvisí článek Zneužitá svoboda slova (zde), jsem komentoval zprávu, že Městský soud Brno potvrdil nepravomocným rozsudkem zákaz distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2, jenž již dříve vyslovil předběžným opatřením. K námětu se vracím, protože jsem získal písemné vyhotovení rozsudku (zde).

Zdeněk Jemelík, Soudcův debakl

Od r. 2015 ještě jako člen spolku Šalamoun jsem sledoval u Krajského soudu v Brně velký případ daňové trestné činnosti, souzený senátem předsedy Aleše Novotného. Začal jsem se jím zabývat na žádost obhájců hlavního obžalovaného, na něhož jsem soustředil pozornost. Ostatní obžalovaní byli jen na okraji mého zájmu, nicméně jsem postupně vstřebával poznatky z jejich dílčích příběhů.

Zdeněk Jemelík, Víra v zázraky na pokračování.

V článku „ Neprolomitelnost víry v zázraky v trestním řízení“ jsem popsal úkaz víry orgánů činných v trestním řízení v průkaznost výsledku rekognice podezřelých, kteří v době spáchání trestného činu nebyli na místě. Pozastavil jsem se nad neochotou příslušných orgánů uznat, že policisté, kteří provedli rekognice, s nimi tak trochu manipulovali.

Zdeněk Jemelík, Zneužitá svoboda slova

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci z 14. prosince 2022 nabyl právní moc zprošťující rozsudek zlínské pobočky Krajského soudu Brno ve věci manželů Novotných, nařčených miliardářem Pavlem Buráněm z brutálního vydírání v jejich vile. Postup obecných soudů pak ještě k stížnosti Pavla Buráně přezkoumal Ústavní soud, který jeho kritiku výstupů z trestního řízení odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Zdeněk Jemelík, O potvrzení zákazu distribuce knihy

Za pár týdnů se manželé Jarmila a Jaroslav Novotní dožijí výročí pamětihodné návštěvy jejich vily 7.října 2014 miliardářem Pavlem Buráněm, Jaroslavovým bývalým společníkem v podnikání a také jeho velkým dlužníkem. Hostitelům se tehdy zdálo, že návštěva byla zdařilá. Pavel Buráň při ní podepsal připravené listiny, jimiž se zavázal k splacení zbytku dluhu, s nímž dosud nespěchal a došlo tak k odstranění příčin napětí mezi bývalými společníky. Pánové pak pociťovali potřebu urovnání vztahů řádně zapít a poněkud to přehnali.

Zdeněk Jemelík, Neprolomitelnost víry v zázraky v trestním řízení

Mnohé obžaloby, jimiž žalobce postavil před soud nevinné lidi, stojí na deformovaném nebo přímo zmanipulovaném důkazním řízení, jehož vady žalobce neviděl, ať již nedopatřením nebo úmyslně. Jen někdy a někde se obhajobě podaří přesvědčit soud o nevinně obžalovaných, ale zaplaťpánbůh za to, že to není nikdy.

Věčná sága o únosu bez únosců

V neděli 17. prosince 2023 přizval Luboš Xaver Veselý jako hosta do pořadu Xaver Live miliardáře Pavla Buráně, frustrovaného neúspěchem pokusu o uvěznění manželů Novotných, trestním stíháním NCOZ pro podvod se škodou 140 mil. Kč (pozor, tím neříkám, že je vinen!pouze to je hrozba) a zahájeným soudním řízením o vymožení stamilionového dluhu (netvrdím, že prohraje, ale je to možné). Navíc jej postihla rodinná tragédie, kterou mu nepřeji ani nezávidím.

Zdeněk Jemelík, Fotovoltaiky v proměnách času

Mediální prostor je přeplněný informacemi a úvahami o energetické krizi. Významným nástrojem k jejímu překonání má být zvýšení podílu obnovitelných energetických zdrojů (dále jen OZE) na energetickém mixu České republiky. Jde hlavně o fotovoltaické elektrárny, v jejichž budování zdánlivě nastaly pohodové poměry. Odpadla byrokratická zátěž vyřizování licencí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) k provozování fotovoltaických elektráren, jež dlouhá léta připravovala jejich provozovatele i státní instituce o čas, peníze a energii a byla i živným prostředím pro různou skutečnou i domnělou trestnou činnost. Malá zařízení na střechách rostou jako houby po dešti a probíhá výstavba stále dalších velkoplošných pozemních parků fotovoltaických panelů. Pohodu nenarušuje ani reptání spotřebitelů na zvyšování cen elektřiny obnovením poplatků za užívání elektřiny z OZE a námitky odborníků na nezbytnost velkých investic do vynuceného rozšiřování přenosové soustavy, je rovněž zdraží elektřinu odběratelům. Jen zasvěcení vědí, že kvůli nestálosti OZE jako dodavatelů musí za nimi stát v pohotovosti elektrárny jiného druhu, které se uvádějí do provozu, přestane-li svítit Slunce či foukat vítr. A i tato nepříjemnost se promítne do faktur odběratelům. Nicméně pojem „solární baroni“ vymizel z novinářského slovníku, budování elektráren zatím neprovázejí žádné skandály a případy související trestné činnosti jsou ojedinělé.

Zdeněk Jemelík, Pochvala ministru Blažkovi

Ministerstvo spravedlnosti se prostřednictvím ministra Pavla Blažka omluvilo bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) za nezákonné trestní stíhání, za související nemajetkovou újmu a za další těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo.

Zdeněk Jemelík, Odstrkované vězeňství

V r. 2020 se Česká republika zavázala vyhovět požadavku Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání na rozšíření ubytovacího prostoru pro vězně tak, že k 1. lednu 2024 již věznice měly požadavkům vyhovovat. Pro vyhovění závazku se ale prakticky nic neudělalo a ministerstvo spravedlnosti se nyní rozhodlo odsunout jeho naplnění na 1.leden 2027.

Zdeněk Jemelík, Je-li v justici zle, může být i hůř

Předlistopadový režim prokazoval svou demokratičnost i tím, že přiznával „pracujícím“ různá práva na působení v trestním řízení, jako právo na společenskou obhajobu a další.

Samozřejmě se mlčelo o nedemokratičnosti zákonem neupravené zvyklosti zasahování orgánů „vedoucí strany“ do rozhodování soudů, která někdy šla až do nadřazenosti rozhodnutí stranických orgánů nad mínění soudců.

V polistopadovém vývoji většina „demokratických“ práv „pracujících“ v trestním řízení zanikla. Ale skončilo zasahování politických orgánů do rozhodování soudů.

KOMU POSLOUŽILA KRÁLOVÉHRADECKÁ EXPOZITURA ÚOKFK SKPV ?

Uvědomění vyčerpatelnosti zdrojů fosilních paliv a potřeba ochrany ovzduší vyvolaly již dávno úvahy o nutnosti nalezení nových zdrojů energie, nezávislých na fosilních palivech a nezamořujících ovzduší oxidy uhlíku a dusíku. Požadavkům by mohla vyhovovat jaderná energie, kdyby její vhodnost nezpochybňovaly obavy z následků havarií jaderných elektráren. Do popředí zájmu se nakonec dostaly obnovitelné zdroje energie (dále jen OZE) a zájem o ně postupně rostl bez ohledu na jejich závislost na vnějších podmínkách, pro kterou se o nich někdy mluví jako o občasných zdrojích.

Zdeněk Jemelík, Povstání na vsi kvůli Čapímu hnízdu

Část novinářské obce se chopila zprávy o zrušení prvoinstančního rozsudku v kauze Čapí hnízdo Vrchním soudem v Praze jako podnětu k vyvolání dojmu, že se stalo cosi senzačního. Česká justice pohotově uveřejnila zprávu o obsahu usnesení Vrchního soudu v Praze. Usnesení získala bůhvíjak, zřejmě nikoli od soudu, tedy nejspíš bez právního důvodu. Text článku proložila obsáhlými citacemi z usnesení, které propojila poznámkami tak, aby čtenáři museli pochopit, že soudce Jan Šott odvedl pochybné dílo. Autorka článku se cítila dost odborně vyspělá, aby směla výkon soudce Šotta oznámkovat nedostatečnou. Ale aspoň je jasné, že Česká justice chce vidět Andreje Babiše v teplácích stůj co stůj.

Zdeněk Jemelík, Úděl dětí neznámých otců

Občanskému aktivistovi se může přihodit, že „vedlejším produktem“ jeho činnosti se stane nahlédnutí do soukromí chráněnců, aniž by o to stál. Zjištění mohou být nepříjemná. Například jistě by se obešel bez poznatku, že existuje sociální skupina žen-samoživitelek, které mají těžký život.

Zdeněk Jemelík, Okolky Jaroslava Kmenty

Redaktor Jaroslav Kmenta rozpitval v článku „Zločiny v IKEM“ neutěšené vztahové poměry ve zmíněné známé instituci, k jejichž ozvláštnění přispěli dva věhlasní primáři stížností orgánům činným v trestním řízení kvůli údajnému podezření na vydírání. Pitvu provedl skutečně důkladně. Pozastavil se i nad tím, že vyšetřování vede hlavně Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen GIBS), jejímž zákonným posláním je stíhání trestné činnosti příslušníků ozbrojených sborů. Nemohl to přehlédnout, protože mezi podezřelými zatím nefiguruje žádný policista.