Zdeněk Jemelík, Ústavní soud ke kauze Shahrama Zadeha

Dne 4. května 2018 vyhlásil Ústavní soud ústavní nález z 24. dubna 2018 k ústavní stížnosti obž. Shahrama Abdullaha Zadeha, která je od r.2014 v pořadí již sedmá, vztahující se k uvalení vazby na něj. Ústavní soud ji zčásti zamítl, zčásti odmítl. Jeho rozhodnutí nevyvolalo senzaci, novinářské zprávy o jednání byly vesměs věcné. Novináři ale nevěnovali pozornost upozornění soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové, že soud se nezabýval důvody trestního stíhání stěžovatele ba ani věcnými důvody vazebního rozhodnutí, neboť stížnost se týkala pouze procesních záležitostí. To je informace velmi důležitá pro občany, kteří nemají zájem zabývat se právními zákruty rozhodnutí, nicméně zprávě přizpůsobují své postoje ke kauze a obžalovanému.

Nevyhovění ústavní stížnosti není důvodem ke škodolibosti: vyhovění by nejspíš nemělo za následek okamžité propuštění na svobodu.

Zdeněk Jemelík, Kauza Zadeh: Nová obžaloba - část 11

Pokračování hlavního líčení v trestní věci obž. Shahrama Abdullaha Zadeha (dále jen SAZ) & spol. u senátu Městského soudu v Brně předsedy Michala Kabelíka ve dnech 2. a 3. května 2018 bylo zasvěceno přehrávání odposlechů a čtení listinných důkazů. Je to dění nepříliš zábavné, které účastníci částečně přežívají souběžným využitím času k jiným činnostem: k psaní na notebooku, šeptanými rozhovory se sousedy, podřimováním nebo i flirtováním.

Na začátku jednání z obžalovaných byli přítomni pouze SAZ a „právník Ondra“- Ondřej Kučera. SAZ ale požádal o povolení neúčasti a následujícího dne se již nezúčastnil ani jeho spoluobžalovaný a také houf advokátů se zmenšil. Nicméně SAZ před návratem do cely pronesl prohlášení, v němž si trpce stěžoval na příkoří, jichž se mu ze strany soudu dostává.

Shahram Abdullah Zadeh 3 – Městský soud v Brně sp.zn. 3 T 151/2017 – senát Mgr. Michala Kabelíka

saz

Dne 2.12.2016 policie znova zadržela SAZ a 4.12.2016 na něj Městský soud v Brně uvalil vazbu útěkovou, koluzní a předstižnou současně. Podle OČTŘ měl v r.2015 z vězení založit organizovanou zločineckou skupinu, která se zabývala obstaráváním nepravdivých svědeckých prohlášení, která měla ovlivnit důkazní situaci ve výše zmíněné kauze Krajského soudu v Brně sp.zn. 46T 5/2015 ve prospěch nejen jeho, ale i dalších obžalovaných.

Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu z 12.12.2017

STÁTNÍ ZÁSTUPCE GALÁT V PŘÍPADĚ VAZBY OBVINĚNÉHO PODNIKATELE PORUŠIL ZÁKON


Kárný soud dnes rozhodl o tom, že státní zástupce Michal Galát, v době kdy byl dozorujícím státním zástupce jedné z kauz týkající se podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, porušil zákon, když včas nevydal usnesení o pominutí koluzní vazby. Obviněný tak strávil v koluzní vazbě o 40 dnů déle. Státní zástupce svoje pochybení nepopíral.


Kárný senát vyhodnotil uvedený skutek jako zaviněné porušení povinností státního zástupce, a uznal jej vinným. Ačkoli navrhovatel, kterým byl olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, požadoval trest v podobě důtky, soudci uložili s ohledem na skutečnosti, že k chybě došlo ve věci sledované a závažné, a kárně obviněný v rozhodné době dozoroval pouze tuto jednu vazební věc, vyšší trest, a to snížení platu o 10 procent na dobu dvou měsíců.


Informace k veřejnému jednání ve věci sp.zn. 12 Ksz 7/2017.


Sylva Dostálová
tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Shahram Abdullah Zadeh – prozatímní shrnutí

Zdá se, že smyslem života státních zástupců a soudců, podílejících se na týrání SAZ vazbou, je držení pana obžalovaného ve vazbě a současně zmaření účinků laskavosti jeho příbuzných a přátel, kteří složili rekordní kauci 150 milionů Kč, aby mu pomohli na svobodu. Exemplární projev cynismu.