Petr Dimun,Místopředseda Krajského soudu v Brně Flídr urážel stěžovatele, dostal pokárání

Petr Dimun,Místopředseda Krajského soudu v Brně Flídr urážel stěžovatele, dostal pokárání

Místopředseda Krajského soudu v Brně (KS) Aleš Flídr se podle svého nadřízeného dopustil „nevhodné formy“ a „nevhodných výroků“, když svévolně reagoval na podnět ke kárné žalobě od aktivisty Zdeňka Jemelíka, který dostal od předsedy soudu k vyjádření. Nevhodnost Flídrovy reakce konstatoval i ministr spravedlnosti, který postoupil věc předsedovi KS s žádostí o „důrazné upozornění“.

Miroslav Slaný, Kauza chomutovských solárních elektráren

V médiích se objevují nepravdivé informace o „solárním podvodu“ a o tom, že některé elektrárny Zdeňka Zemka nebyly včas dokončeny, a přesto získaly licence. Není to pravda a ani nikdo nikoho v této kauze neobviňuje z toho, že by nedokončená elektrárna získala licenci. V době, kdy naše chomutovské elektrárny získaly licence, byly zcela dokončeny.

Zvrácená logika státního zástupce spočívá v tom, že obžaloval několik lidí z pokusu o podvod jenom proto, že požádali o licenci a během první kontrolní prohlídky, která předcházela udělení licence, byly zjištěny marginální nedodělky. V kauze bratrů Zemkových byly tyto drobné nedodělky později vyčísleny na 34 tisíc Kč (elektrárna Saša-Sun) a na 21 tisíc Kč (elektrárna Zdeněk-Sun) z celkové hodnoty investice do výstavby elektráren přesahující jednu miliardu korun. V novém případě střešní elektrárny VT-Sun, kde je obžalován sám Zdeněk Zemek starší, dokonce jen na 600,- Kč(!). Po této kontrole elektrárnám licence uděleny NEBYLY, přestože podle našeho názoru už v té době měly elektrárny na licence nárok, protože tyto nepatrné nedodělky nijak nebránily jejich bezpečnému provozu. Ostatně obě elektrárny elektřinu prokazatelně vyráběly a zkušebně ji dodaly do sítě v rámci zkušebního provozu a tzv. prvního paralelního připojení. Následovalo odstranění zjištěných marginálních nedodělků (u elektrárny VT-Sun DEVĚT nainstalovaných, ale nepropojených fotovoltaických panelů) a opakovaná kontrolní prohlídka, během které kontroloři ERÚ konstatovali, že na elektrárnách nejsou ŽÁDNÉ nedodělky. AŽ POTÉ byly uděleny licence. Tedy na základě kontrolní obhlídky přímo na místě, nikoliv na základě dodaných dokumentů.

Ivan Noveský, Pokud potřebujete

Nejúčinnějším a současně nejbezpečnějším způsobem jak dokázat něco, co se nestalo, nebo ani nemohlo stát, je přesvědčit o tom soud posudkem vyhotoveným soudním znalcem. Soudní znalec je jmenován předsedou krajského soudu nebo ministrem spravedlnosti a je tedy osobou, která je navýsost důvěryhodná a musí být odborníkem v daném oboru. Navíc nepravdivý znalecký posudek je, stejně jako křivá výpověď, trestným činem. Pokud tedy znalec, v rámci výkonu znalecké činnosti, vyhotoví nepravdivý znalecký posudek, dopouští se trestného činu, na který pamatuje trestní zákoník odnětím svobody na dvě léta až na deset let u značné škody či u úmyslu jiného vážně poškodit. Proto si každý znalec velmi pečlivě rozmyslí, zda se mu vyplatí velmi riskovat a podat nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný (lidově řečeno „cinknutý“) znalecký posudek, zvláště pak u zvláště závažných trestních kauz, u kterých by škoda velkého rozsahu mohla být v řádech stovek milionů Kč. Většinou jsou znalci slušní lidé, kteří se varují činit nepravosti, a proto také většina z nich vyhotovuje úplné a správné znalecké posudky, které zobrazují, či posuzují realitu a poskytují soudům věrný obraz skutečnosti.

Ivan Noveský, Dvojí metr nebo trojí metr?

Problémem české justice je občas dvojí metr. Pokud za podobný správní „zločin“ je jeden úředník odsouzen na 8 let a druhý úředník, který se navíc dopustil prokazatelného podvodu tím, že se vydával za ředitele odboru licencí, je odsouzen na podmínečný trest 3 let (na 5 let), nelze asi hovořit u Krajského soudu v Brně o úplné rovnosti pachatelů, aneb jedná se o klasické měření dvojím metrem.

Tomáš Kaiser, Drakonický trest za každou cenu

Když první český prezident ve snaze posílit soudcovskou nezávislost prosadil princip neodvolatelnosti soudců, zřejmě netušil, že tím zvedá stavidla i u některých z nich pro projevy libovůle a arogance projevující se nejen nerespektováním obecně závazných norem, ale i přirozené logiky, obecného pocitu spravedlivého rozhodování.

Smutným příkladem takového postupu je příběh Ing. V.R., který byl odsouzen senátem Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře (sp.zn. 9 T 6/2019) pro spáchání trestného činu obecného ohrožení, kterého se měl dopustit tím, že si objednal zapálení ruiny zámku v Podkrkonoší. Připomínám, že podmínkou pro užití této přísné právní kvalifikace je úmyslné způsobení obecného nebezpečí tím, že vydáte lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu. V daném případě se jednalo o desítky let neužívanou nemovitost, takže právní kvalifikace byla postavena na posledním z uvedených znaků, tj možnosti způsobení škody na cizím majetku ve výši přesahující tehdy 5 milionů korun. Tato hranice je velmi důležitá pro právní kvalifikaci jednání a s ní spojenou trestí sazbu, která je u obecného ohrožení v tomto případě 8 až 15 let odnětí svobody, nedojde-li k naplnění uvedené hranice potenciální škody, jedná se o trestní čin poškození cizí věci s možným trestem v rozmezí 6 měsíců až 3 roky.

Ivan Noveský, Upřesnění tiskové zprávy ČTK

Upřesnění informace ČTK aneb na střeše mladoboleslavské Škody

vznikne 2. největší střešní solární elektrárna v Čechách

ČTK - Forbes dne 12. února 2021 zveřejnila informaci, že na budovách v areálu mladoboleslavského závodu automobilky Škoda Auto vybuduje ČEZ ESCO největší střešní solární elektrárnu v České republice. ČTK rovněž uvedla, že dosavadní největší střešní fotovoltaické elektrárny v Česku mají výkon kolem jednoho MW. Je sice dobře, že dobré příklady se opakují a opět se začínají budovat velké solární elektrárny na střechách a dalších nezemědělských plochách, ale je nutno tyto informace ČTK uvést na správnou míru.

Zdeněk Jemelík, Jizvy na duši odsouzených III

Vystoupení svědků ve štvanici na soudce Roberta Fremra ukazuje, že soudce může svým rozhodováním vyvolat na duších svých obětí jizvy, jež bolí ještě po desetiletích. Oběti budou jistě vzpomínat také na soudce Krajského soudu v Brně Aleše Novotného a jej doprovázejících žalobců Radka Mezlíka a Aleše Sosíka.

Sporná je kvalita rozsudků, jimiž zmíněná trojice vyvolala úkorné pocity odsouzených. Právníci některých obětí přezkoumali prvostupňový rozsudek v kauze „solárních podvodů“ podnikatelského klanu Zemků a vyjádřili se k celému vedení řízení a k odůvodnění rozsudku kriticky.