Zdeněk Jemelík, Celní správa brzdí trestní řízení

Dne 2. června 2020 se senát Jiřího Dufka zlínské pobočky Krajského soudu v Brně vrátil ke zkoumání jednání obžalovaných, kteří měli vyrábět padělky cigaret Marloboro na výrobní lince ve skladu v nedalekých Lůžkovicích. Sklad je majetkem obž. bratrů Lebánkových, stroje do něj nechal narychlo převézt ods. Roman Šulyok z provozovny v Malhosticích, když cítil, že mu jsou v patách celníci a policie. Tvrdil, že má na výrobní linku kupce na Ukrajině, jemuž ji musí před prodejem předvést v chodu. O záměru pokračovat ve výrobě padělků Marlbor se nezmiňoval a dle mého laického úsudku chybí důkaz, že s ní od počátku počítal. Pokusy o zprovoznění linky se ale ani během několik měsíců trvajících pokusů nezdařily.

04.06.2020 | Zdeněk Jemelík

Pátrací odbor Celní správy v rámci operace Sandál zaznamenal přítomnost výrobní linky a sledoval „cvrkot“ve skladu. Celníci ale nemohli nic dělat, protože zatím jen probíhaly oživovací pokusy a ani zde nebyla surovina k výrobě cigaret. Avšak jednoho krásného dne přijel na blízké překladiště kamion, který přivezl 4 tuny řezaného tabáku, pro který si se svým kamionem přijeli pozdější obžalovaní Uhříkovi, otec se synem.

Na překladišti čekali na příjezd kamionu celníci. V poklidu sledovali překládání tabáku, natáčeli je videokamerou a zaznamenali přítomnost pozdějších obžalovaných. O řidiče kamionu, dokumentaci ke kamionu a nákladu se nezajímali a kamion nechali odjet. O několik dní později pak vpadla do skladu zásahová jednotka celníků a policistů, která zadržela všechny přítomné. Jeden ze zadržených si před soudem stěžoval na surové zacházení (povalení na zem, kopanec do břicha). Trestní stíhání mohlo začít.

Tuto zdařilou akci zaznamenala Celní správa v tiskové zprávě o operaci Sandál, veřejně dostupné na jejích internetových stránkách. Nepřiznala v ní, že v Lůžkovicích zabavila nefunkční stroje a zprávu o sledování příjezdu kamionu předložil vedoucí zásahu s ročním zpožděním. Podotýkám, že operace Sandál proběhla před příchodem Roberta Šlachty do čela Pátracího odboru Celní správy.

Kromě osob, dopadených ve skladu, policie sdělila obvinění také ods. Romanu Šulyokovi a jeho mladšímu bratrovi Janovi a majitelům skladu, bratrům Lebánkovým. S Lebánky se svezl slovenský občan Jozef Kajaba, jehož ods. Roman Šulyok udal jako dodavatele tabáku Lebánkům. Ponechám-li stranou zadržené řemeslníky, najaté na zprovoznění strojů, určených k prodeji, jejichž stíhání je pro mne jako laika zcela nepochopitelné, soubor obžalovaných se dělí na dvě vzájemně znepřátelené skupiny, o nichž jsem v dřívějších článcích psal jako o Slušňácích a Roštácích.

Obě skupiny popírají záměr vyrábět padělky Marlbor a ukazují na své protivníky. Ods. Romana Šulyoka v mezičase odsoudil Zemský soud v Regensburgu k trestu odnětí svobody v trvání 7,5 roku. Kromě toho se dopustil násilí na bratrech Lebánkových, za které jej Krajský soud v Praze odsoudil rovněž na 7,5 roku odnětí svobody. Tresty vykonává v české věznici a je slušným vězněm. Je jisté, že vyrábět chtěl ten z obžalovaných, který koupil tabák. Společný nákup Rošťáky a Slušňáky nelze předpokládat.

Trestním případem se původně zabývala předsedkyně senátu Iveta Šperlichová. Případ dovedla až do prvostupňového rozsudku. O akci celníků a určení majitele tabáku se nezajímala. Zprostila obžaloby obž. Jozefa Kajabu. Případ ods. Romana Šulyoka vyčlenila do samostatného řízení a trestní stíhání proti němu zastavila bez uložení trestu. Od té doby jej soud opakovaně použil jako svědka, který nikdy nezklamal : vždy se snažil „nasadit psí hlavu“ bratrům Lebánkovým. Občas je přímo urážel a soudkyně Iveta Šperlichová se tomu povzbudivě usmívala (nikoli soudce Jiří Dufek). Díky jeho mimořádné fabulační schopnosti to je nebezpečný svědek, který může soud fabulacemi zavést k nesprávným závěrům.

Soudkyni Ivetu Šperlichovou uznal Ústavní soud za podjatou. Následně Vrchní soud v Olomouci zrušil její rozsudek a věc jí odebral. Nepřímo zrušil i zprošťující rozsudek ve věci obž. Jozefa Kajaby, který nyní znova čelí obžalobě, postavené pouze na svědectví Romana Šulyoka. Řízení probíhá znova od nuly v senátu předsedy Jiřího Dufka. Ten se po celou dobu vedení procesu snaží získat od Celní správy informaci o majiteli tabáku a objednateli přepravy, nebo aspoň k objasnění způsobu, jakým se dostala k informaci o příjezdu kamionu. Do dnešního dne Celní správa soudu kýžené informace neposkytla. Působí to dojmem, že se jednalo o předstíraný převod, uskutečněný za účelem ospravedlnění zásahu ve skladu. Protože v trestním spise se nenachází povolení státního zástupce k provedení předstíraného převodu, šlo by o nezákonnou akci a dle mého laického úsudku na Celní správu padá podezření, že kryje nezákonný postup svých zaměstnanců.

Stav je tedy takový, že Celní správa zatvrzele mlčí, soud má potíže a netečnou Generální inspekci bezpečnostních sborů chování celníků nevzrušuje.

Toto je ovšem jen dílčí prvek důkazní situace před blížícím se koncem „druhého kola“ procesu. Senát Jiřího Dufka významně obohatil dokazování a při hlavním líčení dne 2. června opět posunul poznání o nové důkazy.

Proběhl doplňkový výslech obž. Radka Rajnohy, který se týkal jednání obž. Jana Šulyoka.

Nejdůležitější poznatky přinesl výslech dvou svědků, z nichž jednoho přivedla z vězení eskorta „zakuklenců“ se samopaly: na základě osobních zkušenosti popsali do podrobností provoz ilegální výrobny cigaret v Malhosticích, provozované Romanem Šulyokem, a jeho související obchodní činnosti. Panu odsouzenému tím neublížili, protože díky rozhodnutí soudkyně Ivety Šperlichové již nemůže být v této věci dále stíhán. Ale možná trochu pomohli „Slušňákům“.

Další dva svědci – jeden přímou výpovědí před soudem, druhý dopisem, zaslaným soudu - rozbili matoucí fabulaci Romana Šulyoka. Pan odsouzený totiž sdělil soudu, že mu účastníci návštěvy ve vězení vyřídili vzkaz od Lebánků, že mu zaplatí 10 milionů Kč, pokud změní blíže neurčenou výpověď. Oba svědci popřeli předání vzkazu a jeden z nich uvedl, že se s Lebánky nikdy nesetkal, vůbec je nezná. Neměli důvod soudu lhát, protože za vyřízení vzkazu by jim nehrozil postih. Zřejmě se nemohli mezi sebou domluvit. Fabulace vrhala na bratry Lebánkovy ošklivé světlo, takže výpovědi svědků jim prospěly.

Dokazování je v podstatě u konce. Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 22. a 23. července. Pokud soud nepřijme požadavky obhajoby na další doplnění dokazování, dojde na závěrečné řeči, při troše štěstí na rozsudek.

 

Ne webu Chamurappi z.s. se nachází korespondence s vládou o ohrožení věznic infekcí covid-19:

http://www.chamurappi.eu/korespondence-s-urady/varovani-predsedovi-vlady-ve-veci-covid-19-ve-veznicich/

http://www.chamurappi.eu/korespondence-s-urady/odpoved-namestka-ministryne-spravedlnosti-judr-jeronyma-tejce/

 

==================================================================================

Blíží se vydání „papírové“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě na adrese http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha bude dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz nebo info@iolympia.cz