Zdeněk Jemelík, Recenze knihy Zrcadlo politické špatnosti

Díky internetovému vydavatelství Bezvydavatele získali případní zájemci přístup ke knize Zrcadlo politické špatnosti vzdělaného právníka a samorostlého filozofa Oldřicha Heina. Autor vystudoval na Právnické fakultě UK v Praze a působil původně jako prokurátor na okresní úrovni. Byl výkonný, ale pro neortodoxní myšlení měl časté potíže s nadřízenými i s lokálními orgány KSČ. Např. z Okresní prokuratury Plzeň- jih musel odejít na jinou prokuraturu, protože Okresní výbor KSČ si stěžoval, že má snahu kriminalizovat různé činy funkcionářů KSČ, kteří z něj mají strach. Z prokuratury odešel na vlastní žádost v únoru 1989, ale na žádost Občanského fóra se do ní vrátil v lednu r.1990. Po zániku prokuratury ale v právě zřízeném státním zastupitelství o něj nebyl zájem. Na rozdíl od komunistů mu důvody propuštění nikdo nesdělil. Pracoval pak jako právník v bance až do odchodu do důchodu.

07.02.2023 | Zdeněk Jemelík

Je plodným publicistou „na volné noze“. V četných článcích uplatňuje nejen znalost práva a zkušenost z činnosti v prokuratuře, ale také hluboké znalosti starověké filozofie a práva. V argumentaci se opírá o četné citáty z děl významných filozofů a právníků, jež se překvapivě ukazují jako vysoce aktuální i v naší době.

 

Kniha Zrcadlo politické špatnosti je komplexní studií o naší politické kultuře se zaměřením na špatnosti, jež opakovaně vedou k selhávání politického systému. Pozoruhodný je důraz na důležitost dodržování etických zásad v politice. Na pozadí dění, jehož jsme v současnosti svědky, to je velmi zajímavé, inspirativní čtení. Netvrdím tím, že příslušníci soudobé politické „věrchušky“ se budou s jeho názory houfně ztotožňovat, neboť mnozí podléhají popisovaným špatnostem.

 

Soudím, že kniha by zasloužila knižní vydání. Věřím, že autor časem najde nakladatele.

 

Vedle Zrcadla politické špatnosti stojí za pozornost autorovy četné, veřejnosti většinou neznámé články. Velký soubor je dostupný ve speciální sekci internetových stránek spolku Chamurappi z.s. (www.chamurappi.eu), jehož je Oldřich Hein členem.

==================================================================================

V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. Na webu https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1573 jsem nyní uveřejnil druhý díl, který brzy vyjde i v „papírové“ formě.