Zdeněk Jemelík, Úklid po „soudkyni OLO“ letos neskončí

Dne 11. prosince 2019 proběhlo u senátu Jiřího Dufka zlínské pobočky Krajského soudu v Brně další kolo hlavního líčení ve věci bratří Lebánků & spol. Případem se původně zabýval senát kárně potrestané „soudkyně OLO“, tedy Ivety Šperlichové, který vyloučil záležitosti obž. Romana a Jana Šulyokových do samostatného řízení, zprostil obžaloby obž. Jozefa Kajabu a rozhodl o vině a trestu ostatních obžalovaných. Ústavní soud uznal „soudkyni OLO“ za podjatou. Následně byla rozhodnutí jejího senátu v této věci zrušena a projednávání obžaloby probíhá znova od začátku před senátem Jiřího Dufka. Předcházející díl hlavního líčení jsem komentoval článkem Našel se „nezvěstný svědek.“

15.12.2019 | Zdeněk Jemelík

Dokazování se pomalu ale jistě přibližuje k závěru. Při jednání dne 11. prosince se soud vypořádal s listinnými důkazy. Zajímavostí byla mapa areálu překladiště, na které přijel kamion s tabákem. Obž. Ladislav Lebánek vysvětlil, že ji stáhl z internetu a nechal vytisknout na žádost ods. Romana Šulyoka. Za zmínku stojí vyjádření firmy Philip Morris, obsahující popis strojů, nalezených ve skladu, pronajatém ods. Romanu Šulyokovi. Na něj navazuje odhad ceny nalezených strojů, jehož údaje jsou podstatně nižší než údajná kupní cena, udávaná Romanem Šulyokem. Dále bylo předloženo odborné vyjádření ke stopám, zajištěným při prohlídkách nebytových prostor na různých místech. Následovalo vyčíslení nároku poškozeného na úhradu škody. Obž. Ladislav Lebánek uplatnil k těmto listinám výhradu, že je pořídil poškozený, což snižuje jejich objektivitu.

Mezi listinnými důkazy bylo i přiznání ke spotřební dani s doprovodným dopisem obž. Ladislava Lebánka, jenž vysvětlil, že jejich firma Vltava Holding a.s. je jako skladovatel ze zákona odpovědná za odvedení spotřební daně z tabáku, proto předepsanou spotřební daň zaplatili, i když tabák nebyl jejich majetkem.

Pozoruhodné je vyjádření správce daně, podle něhož první odběry vzorků tabáku byly provedeny nezákonným postupem, proto bylo nutné je opakovat.

Účastníkům byla předložena také dokumentace k povolení sledování osob.

Součástí listinných důkazů je také dokumentace k žalobě Ladislava Lebánka proti ods. Romanu Šulyokovi na neplatnost dokumentů, které byli bratři Lebánkovi nuceni podepsat pod hrozbou násilí.

Velmi zajímavé je vyjádření společnosti, vlastnící kamion, jenž na překladiště v Němčicích na Hané přivezl 4 tuny tabáku. Uvádí se v něm, že v zájmovém období společnost uskutečnila několik desítek přeprav do dané oblasti. Žádnou z nich neobjednal Ladislav Lebánek. Všiml jsem si, že chybí obdobné vyjádření ke jménu Romana Šulyoka, popř. jiného obžalovaného, jenž by mohl připadat v úvahu. Je možné, že soud se na Romana Šulyoka neptal, protože díky jeho vyloučení „soudkyní OLO“ z tohoto řízení to nepovažoval za účelné. Ods. Roman Šulyok je díky jejímu zásahu „z obliga“ a řízení nyní tendenčně směřuje pouze proti obž. Ladislavu a Janu Lebánkovi jako hlavním postavám mezi obžalovanými.

Tím bylo ukončeno čtení první části listinných důkazů. Konstatuji, že mezi nimi nebyla zpráva Pátracího odboru Celní správy o akci celníků, kteří monitorovali příjezd kamionu s tabákem na překladiště v Němčicích na Hané. Je ale možné, že ji předseda senátu předloží později. Je potěšitelné, že předvolal řidiče kamionu, i když ten sotva bude vědět, kdo objednal přepravu (když to nebyli Lebánkovi) či dokonce, komu patřil tabák.

Po čtení listinných důkazů předstoupil před soud svědek I.C., občan Slovenské republiky, navržený Ladislavem Lebánkem. Na otázku předsedy senátu odpověděl, že rozumí česky. Potvrdil, že zná bratry Lebánkovy. Seznámil se s nimi v r. 2012 v Bratislavě, kdy s nimi jednal o obstarání balicí linky na potraviny pro jeho firmu. Při dalším setkání ve Skalici jim předal vzorky rýže a balicích materiálů. Obchod nepokračoval, protože nabízená balicí linka neměla požadované parametry. Vyslýchala jej již soudkyně Iveta Šperlichová, které nabízel i listinné důkazy, jež odmítla.

Svědek pak čelil otázkám státní zástupkyně, přísedící a předsedy senátu, též některých obhájců, z obžalovaných Ladislava Lebánka. Obž. Ladislav Lebánek doplnil jeho výpověď o upozornění na informace z výslechu svědka Štěpána, které jsou zaznamenány ve spisu.

Předseda senátu nelenil a nechal si pak od obž. Ladislava Lebánka vysvětlit nad plánkem areálu, jak to bylo s plotem, o němž tvrdil ods. Roman Šulyok, že jej musel přelézt, když se chtěl potají přiblížit ke skladu, v němž měl umístěny stroje.

Četl se také dražební protokol o dražbě lůžkovického areálu, v které jej společnost Vltava holding a.s. v r.1989 získala.

Za zmínku stojí informace předsedy senátu, že soud vyhověl požadavku obžalovaných a vyžádal si u Krajského soudu Praha trestní spis ods. Romana Šulyoka, týkající se jím organizovaného násilí na bratrech Lebánkových. Soudkyně Iveta Šperlichová jejich požadavek odmítla, spokojila se s rozsudkem. Měl jsem neurčitý dojem, že měla jisté pochybnosti, zda se skutek stal. Mám ale k disposici dopis Romana Šulyoka, v němž uznává spravedlivost svého odsouzení a totéž jsem slyšel z jeho úst.

Se souhlasem stran přečetl předseda senátu čestné prohlášení svědka Johanna Erbena, že nikdy nepůjčil Lebánkovým finanční prostředky na pořízení lůžkovického areálu a není mu nic známo o tom, že by se někdy zabývali výrobou cigaret.

Pečlivý předseda senátu provedl revizi odposlechů. Rozhodl se vyloučit z nich balast bez vztahu k projednávané věci. Část „užitečných“ odposlechů zařadil do programu hlavního líčení dne 11. prosince, zbytek strany vyslechnou až na únorovém pokračování hlavního líčení. Z odposlechů, provedených při tomto hlavním líčení, je zřejmé, že policie sledovala dění ve skladu v Lůžkovicích již v měsíci květnu 2012, tedy dosti dlouho před zátahem policistů a celníků. Mimo jiné se v některých z nich hovořilo o zajištění výroby razidla podle požadavků Romana Šulyoka, v jiných se domlouvala výprava na houby. K některým odposlechům podal vysvětlení obž. Ladislav Lebánek. Ohradil se proti tomu, že domlouvání výpravy na houby policie vykládá jako projednávání přípravy nákupu tabáku. Podpořil ho obž. Jozef Kajaba, vášnivý houbař. Jednání o půjčku eur na zakoupení auta z Německa policie vykládá jako obstarání prostředků na nákup tabáku, ač částka by na zaplacení čtyř tun ani zdaleka nestačila.

Po vyčerpání připravených záznamů z odposlechů telefonických rozhovorů předseda senátu odročil hlavní líčení na dny 11. a 12. února 2019. V tomto bodě jednání ještě stále není známo, co věděla Celní správa o přepravě tabáku, jehož příjezd monitorovala osádka jejího auta, zejména, zda znala jeho majitele a objednatele přepravy. Stále mám dojem, že orgánům činný v trestním řízení (nejen předsedovi senátu) tyto informace nescházejí.

=================================================================================

Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKŮDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.

 

Kniha je dostupná na http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389