Co dál po rozsudku Vrchního soudu v Olomouci

Vrchní soud v Olomouci zprostil obžaloby pouze Alenu Vitáskovou. Ostatním upravil tresty nahoru nebo dolů a uložil v širším rozsahu peněžité tresty. Odsouzení musí počítat s tím, že s rozsudkem obdrží příkazy k nástupu trestu. Ne-li všichni, pak jistě většina z nich půjde dále cestou mimořádných opravných prostředků, které ovšem v zásadě nemají odkladný účinek na příkaz k nástupu trestu.

Spolek Chamurappi z.s. se nějakým způsobem zapojí do úsilí o zmírnění osudu některých odsouzených.