Konec pětiletých útrap

AV

Předseda senátu Aleš Novotný při ústním vyhlášení rozsudku nad Alenou Vitáskovou připustil, že proti ní nemá důkazy, ale přesto ji odsuzuje na 8,5 roku do vězení, protože se domnívá…atd. Za tento výrok ho dne 17.ledna 2018 nepřímo ztrestal Vrchní soud v Olomouci, když právě pro absenci důkazů Alenu Vitáskovou jako jedinou zprostil obžaloby. Podal tak důkaz, že sice není jisté, zda v tomto státě je možné objednat si trestní stíhání, zato je jisté, že lze odsoudit bez důkazů, a to ještě k tomu beztrestně.

Předseda senátu Aleš Novotný se nespokojil odsouzením bez důkazů, ale navíc paní obžalovanou pohaněl tvrzením, že se do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu dostala díky „nějakému jednání Jany Nečasové, dříve Nagyové“. Vyneslo mu to žalobu na ochranu osobnosti, v které jeho stavovští kolegové, soudci brněnských soudů, žalobu zamítli, protože ostudné výroky pronesl při výkonu funkce. Nicméně jeho výrok kvalifikovali jako nevhodný. Z toho plyne poučení: talár dává soudci právo beztrestně urážet strany řízení. Občané si jsou sice navzájem rovni, ale soudci jsou přece jen jaksi rovnější.

Pokus o vyloučení Krajského soudu v Brně jako domovského soudu pana žalovaného nevyšel: Vrchní soud v Olomouci odebrání věci jeho kolegům nepovolil.

Přílohy :

1/ Obžaloba VSZ Olomouc

2/ Rozsudek Krajského soudu v Brně z 22.2.2016

3/ Rozsudek Městského soudu v Brně z 5.12.2016

4/ Usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 18.7.2017

5/ Rozsudek Krajského soudu v Brně z 15.11.2017

6/ Družicová fotografie elektráren z 28.12.2010