OSZ Jihlava 151015 Přidělení opatrovníka

Protože Alena Vitásková nemohla jako obžalovaná vystupovat jako zmocněnkyně "poškozeného" ERÚ, státní zástupce ustanovil opatrovnicí ERÚ místní advokátku

V příloze soubor ke stažení.

Soubory ke stažení