OSZ Jihlava - nařízení prohlídky nebytových prostor

Platový dekret Renaty Vesecké přišlo hledat do tří objektů ERÚ 30 policistů právě v době, kdy Alena Vitásková konala poradu s představiteli distribučních fiem. Mohli tomu předejít, kdyby v žádosti o vydání uvedli účel.

V příloze soubor ke stažení.