Řízení u Okresního soudu v Jihlavě - úvod ze 14.2.2018

av

Řízení vyvolal zaměstnanec ČEZ trestním oznámením. Přípravné řízení mělo podobu psychologické války proti Aleně Vitákové. Např. za účelem získání jmenovacího dekretu Renaty Vesecké vyslala policie do služeben ERÚ jednorázově cca 30 policistů. Opakovaně vyslýchala řadu úředníků ERÚ a nechala si předkládat listinné důkazy o rozhodování Aleny Vitáskové a dalších vedoucích pracovníků ERÚ. Zmocnila se i zdravotnické dokumentace části zaměstnanců.

Okresní soud v Jihlavě dosud nenařídil hlavní líčení: vyčkával na výsledek odvolacího řízení u Vrchního soudu v Olomouci: kdyby soud potvrdil nebo dokonce navýšil trest z rozsudku Krajského soudu v Brně, Okresní soud v Jihlavě by sice mohl rozhodnout o vině, ale možná by nemohl uložit trest.

Přílohy : Obžaloba OSZ Jihlava

Žádost Ing.Aleny Vitáskové o podporu obhajoby