Odvolání státního zástupce Radka Mezlíka proti zprošťujícímu rozsudku

Závazný právní názor Nejvyššího soudu ČR, podle něhož žalované jednání Michaely Schneidrové není trestným činem,je pro Radka Mezlíka bezvýznamný. Jeho oběť má být za každou cenu potrestána nepodmíněným trestem.

Michaela Schneidrová strávila 7 měsíců ve vězení, z něhož ji v prosinci 2018 vyprostil Nejvyšší soud ČR. Od té doby je stále v postavení obžalované, což jí ztěžuje uplatnění na trhu práce, zbavuje nároku na podporu v nezaměstnanosti a na sociální dávky. Odvoláním proti zprošťujícímu rozsudku Krajského soudu v Brně se Radek Mezlík postaral o prodloužení tohoto obtížného postavení o několik měsíců. Naopak zvýšil její nárok na odškodnění od státu.

Text odvolání v příloze ke stažení.

Soubory ke stažení