Ukřivděná oběť justice

MS

Michaela Schneidrová nastoupila do ERÚ v listopadu r.2011 zpočátku jako poradkyně předsedkyně ERÚ. Poměry v úřadě nebyly stabilizované. Část pracovníků se k Aleně Vitáskové a lidem, jimiž se obklopila, chovala, jako by došlo k nepřátelskému převzetí úřadu nevítanými vetřelci. Patřil k nim místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček, který mimo jiné den před nástupem Aleny Vitáskové odvolal z funkce ředitele významného licenčního odboru Jaroslava Vítka. Předsedkyni úřadu na to neupozornil a Jaroslav Vítek se dále tvářil jako ředitel. Odbor zůstal de iure neobsazený až do té doby, kdy to odhalil audit, který nechala provést Alena Vitásková. Ta pak na uvolněné místo dosadila Michaelu Schneidrovou.

 

Přílohy: 1/ rozhodnutí o odvolání Jaroslava Vítka

2/ jmenovací dekret Michaely Schneidrové

Soubory ke stažení