Ústavní nález 130818 Podjatost Šperlichová

Zásluhou novináře LX.Veselého se na veřejnost dostala nelegální nahrávka monologu soudkyně Ivety Šperlichové, v které se mimo jiné vyjadřovala hanlivě o obhájcích z této kauzy, nešetříc vulgárními výrazy.Obžalované obecně označila za společenský odpad, který je třeba odklidit (do vězení ?). Už je nenechá mluvit, budou držet hubu. Mé pokusy vyvolat proti ní kárné řízení ztroskotaly, protože oslovení kární žalobci tvrdili, že nelegálně pořízený zvukový záznam by kárný soud jako důkaz odmítl.

Obž. Ladislav Lebánek podal ke stejnému důkazu podnět k vyloučení soudkyně pro podjatost, který soudy 1.i 2.stupně odmítly. Obrátil se pak se stížností na Ústavní soud, který uznal soudkyni Ivetu Šperlichovou za podjatou.

Ústavní soud v této souvislosti vyslovil názor, že nelegálně pořízená nahrávka je jako důkaz sice použitelná v řízení o podjatosti, nikoli však v kárném řízení. Úvaha pro laika nepochopitelná, jevící se jako odporující zdravému selskému rozumu.
Text ústavního nálezu je ke stažení v příloze.

Soubory ke stažení