Shahram Abdullah Zadeh 3 – Městský soud v Brně sp.zn. 3 T 151/2017 – senát Mgr. Michala Kabelíka

saz

Toto trestní stíhání bylo zatíženo různými prohřešky na straně dozorového státního zástupce JUDr.Michala Galáta. Odposlouchávání telefonických hovorů SAZ s jeho obhájkyní a ponechání jejich přepisů ve spisu vyvolalo velké pobouření ČAK a zabývala se jím Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací společně se Stálou komisí pro kontrolu činnosti GIBS. K věci vydaly dvě usnesení. Vrcholným pochybením bylo překročení koluzní vazby o 40 dní, za které byl státní zástupce potrestán kárným soudem a dozorování tohoto případu mu bylo odňato. Podle názoru soudu, vyjádřeného ve vazebním usnesení z 1.11.2017 přípravné řízení nebylo vedeno s odpovídajícím úsilím. Obžaloba byla podána až 4.10.2017.

Opakované žádosti o propuštění pana obžalovaného SAZ na svobodu soudy zamítají. Kauci 150 mil. Kč neuznaly za pojistku proti útěku, účinnou i v této kauze a senát Mgr. Michala Kabelíka ji naopak ve vazebním rozhodnutí z 1.11.2017 zmiňuje jako důkaz rizika útěku SAZ.

Žalobce tvrdí, že SAZ si opatřoval nepravdivá svědecká vyjádření, ale jejich nepravdivost považuje za axiom, který nepodléhá přezkumu. Dále je podivné zločinecké uskupení, v němž dva ze tří poskytovatelů svědectví jsou prokazatelně spolupracovníci policie.

Přílohy : 1/ obžaloba

2/ usnesení č. 33 a 34 Stálých komisí Poslanecké sněmovny

3/ usnesení ze dne 1.11.2017 senátu Mgr.Michala Kabelíka o ponechání SAZ ve vazbě.

4/ Soubor šesti stížností na státního zástupce JUDr. Michala Galáta a dvou odpovědí Nejvyššího stáního zastupitelství.

Senát Mgr.Michala Kabelika ponechal dne 12.2.2018 SAZ nadále ve vazbě.