Rozsudek o zákazu distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2

Krátce po nepravomocném zproštění Novotných obžaloby začal Pavel Buráň organizovat mediální kampaň, zpochybňující výsledek soudního řízení.

MS brn

Významným článkem kampaně bylo vydání knihy Zločiny beze zbraní 2, jejíž 1. kapitola obsahovala popis skutkového děje z jednostranného pohledu Pavla Buráně. Text podle jeho vyprávění sepsala spisovatelka Marie Formáčková. Kniha vyšla v nákladu 3.000 výtisků. Novotní se domáhali dosáhnout zákazu její distribuce žalobou k Městskému soudu Brno. Soud nejdříve jejich návrhu vyhověl vydáním předběžného opatření, ale nakonec vydal i rozsudek v jejich prospěch.

 
Anonymizovaný text rozsudku je ke stažení ve formátu PDF v příloze.

Soubory ke stažení