Zprošťující rozsudek z 16.2.2022

Po „výprasku“ od Vrchního soudu z 30.prosince 2021 kauza manželů Novotných zůstala senátu zlínské pobočky Krajského soudu Brno předsedy Radomíra Koudely. Pokyn na projednání ve změněném složení senátu soud vyřešil dosazením nové přísedící náhradou za Karla Jarcovjáka, který resignoval kvůli součinnosti s pachateli závažné trestné činnosti.

Novotní

Zdálo se, že na poměrně rozsáhlé doplnění dokazování, jež požadoval odvolací soud, bude nutné provést nejméně dvě. Ale nakonec senátu předsedy Radomíra Koudely stačilo jedno hlavní líčení dne 16. února 2022.

Předseda senátu vyhlásil zprošťující rozsudek s tím, že se žalovaný skutek nestal. V odůvodnění ale vznesl zásadní výhrady vůči rozhodnutí odvolacího soudu a dal najevo, že o zproštění rozhodl proti svému názoru. Pustil se také do znevažování.

Pisemné vyhotovení rozsudku je nesourodé. Nikdy dříve jsem se s něčím podobným nesetkal. Po výrokové větě následuje projev nesouhlasu se závěry odvolacího soudu a dehonestující úvaha o charakterových vlastnostech podnikatelů v obchodování s hazardem, k nimž patří jak poškozený, tak hlavní obžalovaný. Uvádí se přehled dokazování, který je zčásti shodný s argumentací dřívějšího, odsuzujícího rozsudku, čili snaží se prokázat vinu zproštěných. Následuje citace rozhodujících bodů argumentace odvolacího soudu a po ní vysvětlení, proč se senát pokořil před majestátem odvolacího soudu. Takto sepsaný rozsudek je nepřímou výzvou státnímu zástupci, aby se odvolal.

Státní zástupce Petr Matoušek po vyhlášení rozsudku dal najevo nesouhlas. Vyzýval senát předsedy Radomíra Koudely, aby se nepodřídil názoru odvolacího soudu a rozhodl podle svého mínění. Bezprostředně po vyhlášení si státní zástupce vzal lhůtu a.4. března 2022 podal odvolání.

 

Anonymizovaná kopie rozsudku v pdf formátu je v příloze ke stažení.

Soubory ke stažení