Od nepovolení obnovy k rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 19.11.2013

NS

Při seznamování se spisem jsem zaznamenal, že spoluobžalovaný Tomáš Čepura neznal významné detaily z výpovědi jím údajně přepadené doručovatelky, zatímco je znal Antonín Škrdla, který nemohl mít přístup ke spisu. Následně jsem pak předložil předsedovi spolku podnět ke stížnosti pro porušení zákona, adresovanou Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, jemuž po přezkumu KSZ Brno vyhověla ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová. Poněkud později podal svůj podnět také p. Jaroslav Schindler, který jej poslal oklikou přes Ministerstvo spravedlnosti.

Dne 19.11.2013 Nejvyšší soud ČR rozsudkem zrušil usnesení Krajského soudu v Brně z 28.12.2012 a rozhodnutí jemu předcházející. Rozhodl, že byl porušen zákon v neprospěch ods. Jaroslava Schindlera a přikázal opakování řízení o povolení obnovy procesu.

 

Soupis příloh ke stažení :

0 - 1. korespondence s Jaroslavem Schindlerem

2. podnět k podání SPZ

3. vyrozumění spolku Šalamoun o podání SPZ

4. vyrozumění Jaroslava Schindlera o podání SPZ

5. stížnost pro porušení zákona z 28.8.2013

6. rozsudek NS ČR z 19.11.2013