Od povolení obnovy k pravomocnému zproštění

Další průtahy v řízení ve věci samé vyvolala žalobkyně JUDr. Jarmila Goldová, která podala dne 9.1.2017 odvolání do zprošťujícího rozsudku. Jaroslav Schindler se pokusil čelit jejímu pokusu o vyvolání průtahů osvědčeným prostředkem: podnětem k vykonání dohledu. Tentokrát se ale Krajské státní zastupitelství sveřepé exprokurátorky zastalo.

Až na průtahy, za které stát rád zaplatí odškodné ????, spojené úsilí státních zástupců další škody nenapáchalo. Krajský soud v Brně dne 3. května 2017 smetl odvolání usnesením, jehož odůvodnění je pro žalobkyni nelichotivé, a potvrdil zprošťující rozsudek okresního soudu.

Dne 15.6.2017 odeslal soud trestní spis na Krajské státní zastupitelství v Brně, které později podalo podnět ke stížnosti ministra pro porušení zákona, směřující v neprospěch obžalovaných. Spis se dosud k soudu nevrátil. Vyhovění stížnosti pro porušení zákona, podané v neprospěch obžalovaných, má ale jen akademický význam. Zprošťující rozsudek zůstane trvale v platnosti, i kdyby ministr stížnost podal a kdyby jí Nejvyšší soud ČR vyhověl. Postup Krajského státního zastupitelství v Brně vyvolává podezření, že jde o „ušlechtilý“ pokus zamezit získání odškodnění zproštěných obžalovaných za ničemnosti, způsobené otalárovanými pachateli nezákonného jednání.

Soupis příloh ke stažení :

1.- Vyrozumění o prováděném odposlechu

2.- Rozsudek OS Znojmo z 11.11.2016

3.- Odvolání exprokurátorky JUDr. Jarmily Goldové

4.- Vyjádření KSZ Brno na podporu exprokurátorky JUDr. Jarmily Goldové

5.- Usnesení Krajského soudu v Brně z 3.5.2017, potvrzující zprošťující rozsudek