Od rozsudku v r.2005 k nepovolení obnovy v r. 2012

znojmo

V r. 2011 se Jaroslav Schindler dověděl, že k odsouzenému činu se doznal Antonín Škrdla a byl za něj odsouzen u téhož soudu senátem Mgr. Pavla Rujbra. Na základě toho požádal o povolení obnovy svého procesu. Senát JUDr. Jaromíra Kapinuse na návrh žalobkyně žádosti nevyhověl. Zamítl ji usnesením z 24.5.2012. Krajský soud v Brně jako soud stížnostní senátem JUDr. Aleše Flídra stížnost Jaroslava Schindlera zamítl dne 28.12.2012.

Soudci samozřejmě museli vědět, že není možné, aby byly současně správné oba rozsudky: nad Tomášem Čepurou a Jaroslavem Schindlerem z r.2005 a nad Antonínem Škrdlou z r. 2011. Důvod k povolení obnovy byl nezpochybnitelný. Rozhodli svévolně.

Soupis příloh ke stažení :

  1. Rozsudek OS Znojmo z 24.3.2005
  2. Rozsudek Krajského soudu v Brně z 1.9.2005
  3. Rozsudek OS Znojmo z 9.5.2011 nad Antonínem Škrdlou
  4. Usnesení OS Znojmo z 24.5.2012 o nepovolení obnovy
  5. Zamítnutí stížnosti proti nepovolení obnovy Krajským soudem v Brně z 28.12.2012