Varování předsedovi vlády ve věci covid-19 ve věznicích

Vážený pane předsedo vlády,

ve vztahu k infekci Covid-19 situace v domovech pro seniory prozrazuje zranitelnost zařízení pro ubytování více osob. Upozorňuji Vás, že ještě více ohrožené jsou věznice. Nikdo nemůže zaručit, že se do nich infekce nedostane, spíše je třeba počítat s nevyhnutelností invaze. Ta pak bude mít ničivé účinky. Je prakticky nemožné zabránit styku odsouzených mezi sebou navzájem nebo s příslušníky Vězeňské služby ČR. Většina odsouzených bydlí v celách pro 4 a více osob. Věznice jsou přeplněné, takže vytvořit v nich samostatná oddělení pro izolaci většího počtu nemocných nebude ve většině zařízení možné. Odolnost odsouzených vůči infekci snižuje a naopak pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci zvyšuje strava, chudá na vitaminy a bílkoviny. Úroveň lékařské péče je hanebná.

 

Ve věznicích žije více než 20 tisíc osob, tedy podstatně více než v domovech pro seniory. Napadení vězeňských komunit Covid-19 bude mít vážné následky. Protože k němu téměř jistě dojde, je třeba se s předstihem připravit a vybavení zdravotnickými potřebami nestačí. Podcenění přípravy může mít za následek tisíce nemocných a stovky úmrtí.

Prospěšné by bylo výrazné snížení počtu vězněných osob, jež by umožnilo zřízení oddělených ubytoven pro nemocné. K tomuto cíli zřejmě směřoval návrh ctihodné advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři prezidentovi republiky, aby vyhlásil amnestii. Samozřejmě, velmi by záleželo na propracovanosti prováděcích pravidel, ale byla to cesta, kterou pan prezident uzavřel. Je to škoda, protože by šlo o opatření z právního hlediska tradiční a poměrně jednoduché.

Pokud by vláda chtěla předejít možné humanitární katastrofě, měla by hledat náhradní řešení. Jistě by bylo možné jednat znova s panem prezidentem, který by měl k požadavku vlády přistoupit odpovědněji než k žádosti advokátní kanceláře. Nejsem si ale jist, že by se podařilo pana prezidenta přimět ke změně názoru. Patrně nezbyde než dát se jinou cestou.

Tu vidím ve využití nástroje „přerušení výkonu trestu odnětí svobody“, zakotveného v trestním právu a užívaného v praxi. Jeho současná právní úprava ovšem vyhovuje pouze v „mírových“ podmínkách, ale my jsme nyní ve „válečném stavu“. Řešení by bylo v uzákonění mimořádné možnosti hromadného přerušování výkonu trestu odnětí svobody na návrh ředitele věznice okresními soudy, příslušnými pro jednotlivé věznice.

Je to netradiční řešení, jež by vyžadovalo důkladnou legislativní průpravu, na kterou nezbývá mnoho času. Musela by být stanovena podrobná pravidla pro výběr dočasně propouštěných vězňů včetně dobrovolnosti účasti, jejich osobnostních vlastností, zohlednění podmínek sociálního prostředí, do kterého by se po propuštění dostali a jejich finančního zabezpečení (reluty) během dočasného pobytu na svobodě.

Doporučuji začít se zabývat řešením problému bez odkladu. Až umře první nakažený vězeň nebo příslušník Vězeňské služby ČR, bude už pozdě. Příslušný zákon nelze napsat na koleně.

Situace by mohla být současně příležitostí k přezkoumání způsobu zabezpečení zdravotní péče o vězně, včetně přehodnocení stavu, v němž jsou neobsazená funkční místa vězeňských lékařů a současně lékaři, uvěznění za nenásilnou trestnou činnost, nesmí vykonávat profesi (na rozdíl od poměrů za německé okupace a za komunistického režimu).

Za pozornost by stálo i stravování vězňů, které při stále stoupajících cenách surovin vede k jednostrannému vyživování vězňů moukou.

Na závěr přeji Vám osobně, Vaší rodině a spolupracovníkům, abyste se sami nestali obětí Covid-19 a trvale si udržovali dobrou náladu a smysl pro humor. Doporučuji, abyste se řídili vlastními profylaktickými opatřeními, včetně nošení roušek a zákazu skupinového vycházení (to hlavně)???????????? a svolávání různých shromáždění, jakými jsou např. tiskové konference a jejich půlnoční televizní přenosy ????????????.

 

Se srdečným pozdravem

 

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.

 

Na vědomí: Vážený pán

genmjr. PhDr. Petr Dohnal

generální ředitel Vězeňské služby ČR

Soubory ke stažení