Zdeněk Jemelík, Muž v ženském těle

Ústavní soud vyvolat velký rozruch vyjádřením, že pro povolení změny pohlaví není nutná kastrace. Zájemcům vyšel vstříc, ale nezakázal provádění zásahů do vnitřního ustrojení těla těm, kteří si je přejí provést.

Známý komentátor Eric Best k rozhodnutí Ústavního soudu poznamenal ve Fleetsheet´s Final Word z 9. května 2024, že si Češi budou muset zvyknout, že muž může porodit miminko a naopak žena se může stát dárkyní semene. Nedodal, že se to týká osob se změnou pohlaví, nedovedenou do důsledků chirurgickými zásahy.

Přiměřeně pokročilému věku jsem poněkud natvrdlý. Věřím, že pohlaví jsou pouze dvě a jsou daná vnitřním ustrojením těla. Uměle prováděné změny pohlaví jsou „proti přírodě“. Nechápu, co způsobilo, že najednou začali někteří lidé pociťovat nespokojenost s pohlavím, s nímž se narodili a usilují o jeho násilnou změnu. Nejsem si jist, že soudci Ústavního soudu vzali do úvahy všechny okolnosti, do nichž se zájemci o změnu pohlaví mohou dostat a svým rozhodnutím jim otevřeli cestu k nejrůznějšímu trápení.

Proces uměle vyvolané změny pohlaví s sebou nese spoustu nepříjemností, jež si zájemce před jeho spuštěním sotva dovede představit. Soudím, že legislativa a justice by se spíše měly snažit zájemce odradit, než jim uvolňovat cestu.

Žadatel o změnu pohlaví se během procesu přechodu může dostat do extrémních podmínek, v nichž bude trpět. Představme si potíže „muže“, jenž se v průběhu procesu přeměny z ženy na muže dostal do výkonu trestu (znám takový případ). Podrobuje se hormonální léčbě, kterou provázejí bolesti. V těle má orgány, jejichž činnost byla hormonální léčbou utlumena. Jejich přítomnost vnímá úkorně a chce se jich zbavit. Zařídit jejich odstranění je ve vězeňských podmínkách obtížné. Mimo to: vězeň se sice cítí být mužem, ale má ženské tělo: bude-li vykonávat trest v mužské věznici, může se stát předmětem nežádoucího zájmu spoluvězňů. Naopak v ženské věznici nadopován přísunem testosteronu by případně mohl ohrožovat spoluvězenkyně.

Ani v civilním životě nejsou jedinci, procházející změnou pohlaví, chráněni před různými nepříjemnostmi. A hormonální léčba a chirurgické zákroky jsou nákladná záležitost. Obávám se, že transgenderismus je varovným příznakem degenerace homo sapiens jako živočišného druhu. Stát by proto měl čelit vhodnou osvětou bujení této novodobé nepřístojnosti.

==================================================================================

V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. Na webu https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1573 jsem uveřejnil druhý díl. Ten již ale vyšel i v „papírové“ formě.

Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi www.chamurappi.eu v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.