Zdeněk Jemelík, O potvrzení zákazu distribuce knihy

Za pár týdnů se manželé Jarmila a Jaroslav Novotní dožijí výročí pamětihodné návštěvy jejich vily 7.října 2014 miliardářem Pavlem Buráněm, Jaroslavovým bývalým společníkem v podnikání a také jeho velkým dlužníkem. Hostitelům se tehdy zdálo, že návštěva byla zdařilá. Pavel Buráň při ní podepsal připravené listiny, jimiž se zavázal k splacení zbytku dluhu, s nímž dosud nespěchal a došlo tak k odstranění příčin napětí mezi bývalými společníky. Pánové pak pociťovali potřebu urovnání vztahů řádně zapít a poněkud to přehnali.

Ale hned 8.října 2014 v časných ranních hodinách ještě lehce podnapilý Pavel Buráň se dostavil na policejní služebnu ve Zlíně (místně příslušný Územní odbor v Uherském Hradišti minul), kde podal na manžele Novotné trestní oznámení, podle něhož ho nechali přepadnout na silnici a násilím dopravit do své vily, kde pod hrozbou usmrcení nejen jeho, ale i dětí podepsal listiny, jejichž podpisem mu údajně vznikla škoda.

Policie se oznámením vážně zabývala. Zahájila trestní stíhání, což vedlo k přerušení občanskoprávního řízení na vymožení páně Buráňova obrovského dluhu. Novotní byli vyhozeni z vysoké školy, na které učili. Věc se dostala k soudu, jenž zahájil hlavní líčení v červenci r.2017. Proces skončil zprošťujícím rozsudkem a jeho potvrzením usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze 14. prosince 2022. Později se manželé Novotní dověděli, že Pavel Buráň se nechtěl s výsledkem procesu smířit a napadl proto usnesení odvolacího soudu ústavní stížností. Ale Ústavní soud ji odmítl jako zjevně nedůvodnou.

Účast na trestním řízení v postavení obviněného je stresující prožitek. Pavel Buráň svým oznámením vyvolal víceleté psychické strádání Novotných. Po zproštění pocítili úlevu a snažili se na hrůzné zážitky zapomenout.

Pavel Buráň je ale zapomenout nenechal. Výsledek řízení je pro něj velmi nepříjemný, neboť umožnil Jaroslavovi Novotnému obnovit řízení o vymožení jeho stamilionové pohledávky. Reagoval proto mediální kampaní, v které zatvrzele šíří bajku „o tom, jak to skutečně bylo“: k přepadení a vydírání podle něj skutečně došlo, ale zkorumpovaná justiční mafie poskytla Novotným ochranu. Vystoupil z toho obraz Novotných jako odpuzujících zločinců, chráněných úřady. Za účelem šíření „své pravdy“ si založil vlastní webové stránky a najal si několik novinářů, kteří ho podporují. Zvlášť účinné bylo využití youtube kanálu Xaver Live, který sledují tisíce diváků. Získal podporu předsedy spolku Šalamoun Václava Peričeviče, jenž zneužil v jeho prospěch prestiž spolku, vytvořený v době, kdy v jeho čele stál disident John Bok. Prestižním nástrojem ostouzení měla být kniha Zločiny beze zbraní 2, kterou s finanční podporou Pavla Buráně vydala společnost Innocent Films Production. Rozsáhlá 1. kapitola, sepsaná absolventkou leningradské university Marií Formáčkovou, obsahovala podrobný popis údajného zločinu, spáchaného na Pavlu Buráňovi.

Manželé Novotní z počátku předpokládali, že snad Pavel Buráň časem vychladne a přestane je ostouzet. Vydání knihy Zločiny beze zbraní 2 ale považovali za zvlášť ostudný čin, protože na rozdíl od efemerních článků či youtube relací v ní pomluvy zůstávaly uchované na celou dobu životnosti. Navrhli proto Městskému soudu v Brně prostřednictvím svého advokáta zákaz její distribuce.

Soud skutečně vyhověl vydáním předběžného opatření, proti němuž se vydavatelé ohradili u Krajského soudu Brno. Tvrdili, že došlo k útoku na svobodu slova. Do řízení vstoupili po jejich boku jako vedlejší účastníci Pavel Buráň, Marie Formáčková a spolek Šalamoun, všichni ve jménu boje za svobodu slova. Krajský soud ale potvrdil oprávněnost vydání předběžného opatření. Nezbylo pak, než vyčkat na výsledek meritorního řízení. Městský soud v Brně s ním nespěchal. Vyžádal si příslušný trestní spis a až po jeho prostudování nařídil na 10.leden 2024 veřejné zasedání. Na něm pak potvrdil důvodnost zákazu distribuce.

Soudní rozhodnutí lze hodnotit jako důrazné připomenutí zásady, že svoboda jednoho končí tam, kde začínají práva druhého a svoboda slova nesmí sloužit k nízkému účelu poškozování dobré pověsti nevinných občanů. A obrana dobré pověsti je Ústavou chráněným právem.

Pro úplnost uvádím, že partička pomocníků Pavla Buráně v ostouzení Novotných má zjevně dostatek peněz na provozování svých kousků. Když se nemohli dočkat meritorního jednání o návrhu na zákaz distribuce knihy, vydali její druhou verzi, která neobsahuje problematickou 1. kapitolu Marie Formáčkové a bájení Pavla Buráně se scvrklo do krátkého článku.

Nová kniha nese název Zločiny beze zbraní 2c a její obálku zdobí nápadný nápis „zakázaná kniha“. Je to ukázka drzé klamavé reklamy: nápis přitáhne pozornost, ale její distribuci nikdo nezakázal.

Součástí náhradní výplně je komická výzva, abych nastudoval trestní spis, a pak se přišel omluvit Pavlu Buráňovi a jeho pomahačům: autoři přece vědí, že na rozdíl od nich jsem sledoval řízení přímo v soudní síni od začátku v r.2017 až do konce 14.prosince 2022. Provázel jsem je články-komentáři a nakonec jsem poznatky shrnul do kapitoly „Zlínský horor“ v knize Škůdci v taláru 2. Je mi to líto, ale nemohu uvěřit v únos bez únosců: údajné únosce kromě Pavla Buráně nikdo neviděl a ti, které předestřela policie, byli všichni soudem zproštěni obžaloby, když jejich velitele, který se dle Pavla Buráně zdržoval pouze ve vile, policie neustanovila a před soudem se o něm nemluvilo.

Vydavatelé spolu s vedlejšími účastníky se odvolali proti rozsudku Městského soudu v Brně, takže o případu možná ještě uslyšíme, pokud pozornost od něj neodvede obžaloba na Pavla Buráně pro podvod se škodou 140 mil. Kč. NCOZ mu sdělila obvinění již v r.2021, takže do zastavení trestního stíhání nebo podání obžaloby asi již není daleko.

==================================================================================

V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. Na webu https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1573 jsem uveřejnil druhý díl. Ten již ale vyšel i v „papírové“ formě.

Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi www.chamurappi.eu v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.