Výzva spolku Chamurappi z.s. z 26.12.2019 k řešení krize v zabezpečení péče o zdraví vězněných osob

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

=================================================

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR

Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti

MUDr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Mgr. Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

genmjr. PhDr. Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR

JUDr. Helena Válková, zmocněnkyně pro lidská práva

Evropský výbor pro ochranu proti mučení a nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání ( CPT - European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) při kontrolních návštěvách České republiky dlouhodobě kritizuje nedostatky v zabezpečení péče o zdraví vězněných osob a v této souvislosti vyzývá k přenesení zdravotní péče o vězněné osoby na veřejná zdravotnická zařízení. Přestože to je odpovědným orgánům mnoho let známo, v důsledku obecného podceňování významu a potřeb vězeňství se k nápravě dosud nepřikročilo. Domníváme se však, že nastal nejvyšší čas k řešení, protože stav péče o zdraví vězněných osob je kritický. Při tom uvězněné osoby jsou zcela závislé na úrovni poskytované péče, nemají možnost hledat ji jinde.

Smyslem trestu odnětí svobody není zničení zdraví potrestaných osob.

Zjišťujeme, že v některých zařízeních Vězeňské služby ČR zůstávají dlouhodobě neobsazená místa lékařů a pokusy o jejich obsazení jsou neúspěšné, i když se lékařům nabízejí nadstandardní finanční a pracovní podmínky. Zaznamenali jsme případy nepříznivého dopadu této situace na vězně.

Není zřejmě v silách Vězeňské služby ČR tento problém vyřešit a jako jedinou cestu k nápravě vidíme ve vyhovění požadavkům CPT.

Jsme si současně vědomi, že převedení vězeňství do péče veřejných zdravotních zařízení je složitý proces, vyžadující i legislativní a organizační přípravu, takže je nelze uskutečnit ze den na den. Požadujeme ale, aby odpovědné orgány konečně zahájily přípravné práce.

Kromě toho žádáme, aby se hledala nestandardní provizorní opatření ke zmírnění krize. Jedno z nich vidíme ve využívání odborné způsobilosti lékařů ve výkonu trestu. Vězeňská služba jim sice umožňuje pracovat, ale mimo obor jejich kvalifikace. Víme při tom zcela bezpečně, že kvalifikaci vězněných lékařů využívali ve svých zařízeních jak nacisté, tak komunisté. Nevidíme důvod, proč by s jejich kvalifikací měl plýtvat stát, který se považuje za demokratický a právní. Používání lékařů ve výkonu trestu by sice krizový stav pouze nepatrně zmírnilo, neboť jde o pár jedinců, ale v dané situaci je každá pomoc dobrá. Využití lékařů ve výkonu trestu by ovšem nemohlo být paušálním opatřením, např. nepoužitelní by byli lékaři, odsouzení za násilné trestné činy a drogové delikty.

Dáváme do úvahy možnost podmínění pracovního povolení pro zahraniční lékaře závazkem k působení ve vězeňských zařízeních po určitou dobu, nebo zařazení krátkodobé praxe ve vězeňství do podmínek pro získání atestace. Jsme si vědomi, že naše návrhy jsou laické. Předkládáme je přesto za účelem vyvolání veřejné diskuse.

Není důstojné demokratického právního státu, aby docházelo k podlomení zdraví vězněných osob proto, že v jejich věznici není obsazeno místo lékaře, či dokonce že by vězni po propuštění z výkonu trestu nemohli nastoupit zaměstnání, protože na svobodu přišli bez osvědčení zdravotního stavu a nemohli proto podstoupit nástupní zdravotní prohlídku, požadovanou zaměstnavatelem.

Za spolek Chamurappi z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.