Etika ve smluvních vztazích - zakončení

„Jak se však podobá, pohrdá lakota každým trestem a hrozná touha po zisku je lidem vrozena. Žádná vášeň nedovede tolik riskovat jako hrabivost. Vždyť i ostatní vášně mají i své meze a lze je krotit strachem.“

(Iosephus Flavius – Válka židovská II. Svoboda 1992, str.151-152)

„Je těžké bojovat se žádostivostí, neboť co si přeje, kupuje si za duši.“

(Hérakleitos z Efesu)

„Není větší viny než schvalování žádostí.

Není většího zla než nespokojenost s tím, co máme.

Není většího neštěstí než touha po zisku.

Věru: Kdo je spokojen s tím, co má, je vždy spokojen.“

(Lao-c´ - Tao-te-ťing. Pragokoncert 1969, str.82)

Není pravdou, že nelze podnikat a obchodovat čestně; že zákony a smlouvy jsou od toho, aby se porušovaly; že slovo jen odnese vítr a proto nemá žádnou platnost; že jsme nuceni přistupovat na nerovné a nespravedlivé smlouvy; že nerovnost ve smluvních vztazích je přirozeným jevem a že se neobejdeme bez zboží a služeb, které nám jsou každodenně z televizní obrazovky vnucovány. Je příliš mnoho lží, kterými jsme stále obklopeni a které nám jsou záměrně a v nepoctivém úmyslu vnucovány, aby jiní na naší nevědomosti a důvěřivosti vydělali.

Kdyby lidé více uvažovali, ušetřili by si mnoho problémů. Jejich společným základem je totiž nevědomost.

„Bez rozumu nic nemůže být správně vykonáno.“

(M.T.Cicero – Tusculské hovory IV/84. Svoboda 1976, str.201)

„Všeliký zlý úděl, jakýkoliv je na tomto nebo na onom světě,

má svůj kořen v nevědomosti a v nakupení touhy a žádostivosti.“

(Buddha)

V Plzni dne 6.4.2004