Mravní a morální imperativy

Papež František se již dlouhou dobu snaží oslovit mladší generaci, přizpůsobit se nově se tvořícím společenským vztahům a oživit tak upadající víru v křesťanského Boha. Mnohé křesťany a dokonce i některé ateisty sice oslovuje jeho vlídný způsob komunikace, avšak někdy dokáže vyvolat rozpaky anebo i nevoli. Právě nedávno způsobil v katolické církvi i mimo ni znamenitý skandál, když projevil toleranci k homosexuálům a dokonce se vyslovil i pro jejich registrovaná manželství, neboť homosexuály také považuje za „dítka boží“. Jeho popuzení odpůrci však ihned poukázali na 3.Knihu Mojžíšovu (Leviticus), kde je uvedeno:
„Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.“ (kap.18/22)
„A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně.“ (kap.20/13)
Mojžíš (asi 1370-1290 př.n.l.) byl sice starozákonním prorokem a převážná většina jeho kategorických příkazů a zákazů se dávno přežila, avšak přesto je základní věroučnou i morální autoritou pro judaisty i křesťany, zvláště když se to někomu z nich hodí. Nelze se tudíž divit, že Františkova odchylka od Mojžíšových zákonů byla přijata s takovým rozhořčením, neboť ortodoxní katolický klér doslova čekal na příležitost k jeho kritice („Když se chce pes bít, hůl se vždycky najde“ – v tomto případě se onou nalezenou „holí“ stal Mojžíš). Mojžíš však žil v tehdy ještě primitivní židovské společnosti a ani v nejbujnější fantazii nemohl předpokládat, že za 3 300 let se rozbují nejen mužská, ale i ženská homosexualita a dokonce i jakási bezpohlavnost anebo změny pohlaví. Přesto jsou jeho zákony až doposud základem judaistické i křesťanské morálky a věrouky. Málokdo z Františkových kritiků je však ochoten připustit, že podobně „kacířsky“ zacházel s Mojžíšovými zákony a dokonce i se zákony božími (viz Desatero Božích přikázání) i samotný Ježíš Kristus, což v tehdejší ortodoxní židovské společnosti způsobilo nevoli a posléze se stalo vcelku pochopitelným důvodem k jeho ukřižování (blíže viz moje monografie „Sítě víry“).
 
Celý text je k disposici ke stažení v příloze.

Soubory ke stažení