Třetí koš poučení o víře, jistotě a přemýšlení

ANOTACE

 
Kniha třetí
O víře a náboženství
Úvod
Tato třetí kniha úzce souvisí s problematikou mravnosti - zejména pak se všemi otázkami souvisejícími s mravným chováním, s moudrostí i rozumností a s možností vlastním úsilím dosáhnout pravdivého (pravého) poznání objektivní reality (pravé skutečnosti). I když je tato kniha součástí učebních textů určených pro základní školy, týká se tak náročné a přitom důležité problematiky, že ji lze použít i pro všechny druhy středních a snad i vysokých škol.
Naše mládež totiž není ohrožena pouze úpadkovou kulturou, alkoholem, nikotinem, drogami, sexuální nevázaností a rozličnými nemocemi vyplývající z nezřízeného způsobu života; cíleně je vyhledávána i nejrůznějšími „věrozvěsty“, „spasiteli“ a „gurui“ (učiteli), kteří využívají její nevědomosti, nezkušenosti a mravní nevyzrálosti a nabízejí jí oporu v Bohu, Ježíši Kristu, Krišnovi apod. Těmto samozvaným „hlasatelům pravé víry“ přitom vůbec nejde o intelektuální a mravní zdokonalení mládeže, ale zpravidla se snaží vytvořit nějakou pokud možno tajuplnou „náboženskou“ společnost, která by je obdivovala, živila a poslušně plnila veškeré jejich příkazy.
 
CELÝ TEXT KE STAŽENÍ V PŘÍLOZE

Soubory ke stažení